Warsztat pracy doradcy metodycznego – ramowy program szkolenia dla nowo powołanych doradców metodycznych

Warsztat pracy doradcy metodycznego – ramowy program szkolenia dla nowo powołanych doradców metodycznych. Okładka
Warsztat pracy doradcy metodycznego – ramowy program szkolenia dla nowo powołanych doradców metodycznych. Okładka

Propozycja ramowego programu szkolenia Warsztat pracy doradcy metodycznego przeznaczonego dla nowo powołanych doradców metodycznych została przygotowana przez Wydział Innowacji i Rozwoju ORE w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.

Program zawiera szczegółowe cele i treści 40-godzinnego szkolenia, wskazówki metodyczne oraz bibliografię pomocną w przygotowaniu i realizacji zajęć. Może on stanowić inspirację dla publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, które będą zatrudniać doradców metodycznych oraz przygotowywać ich do pełnienia tej roli.

Uzupełnieniem programu ramowego będą przykładowe scenariusze zajęć, które zostaną udostępnione publicznym placówkom doskonalenia nauczycieli w nowym roku szkolnym 2019/2020.

Warsztat pracy doradcy metodycznego. Ramowy program szkolenia dla nowo powołanych doradców metodycznych (pdf. 458,31 KB)

 

Ostatnia aktualizacja: 4 lipca 2019

Idź do góry