Edukacja zdrowotna w szkole. Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli

Kształcenie i wychowanie, które akcentuje integralny rozwój fizyczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny, to atrakcyjna dla ucznia oferta szkoły XXI wieku.

W takim ujęciu szkolnej edukacji doniosłą rolę pełni systematycznie i systemowo realizowana edukacja zdrowotna, połączona z promocją zdrowia w szkole, stanowiąca skuteczną ochronę zdrowia dzieci i młodzieży zgodnie z wymaganiami podstawy programowej.

Poradnik stanowi otwartą propozycję realizowania edukacji zdrowotnej w szkole, dostosowaną do potrzeb danej grupy uczniów, opartą na założeniach współczesnej wszechstronnej koncepcji nauczania o zdrowiu. Przeznaczony jest dla dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów szkół, zainteresowanych realnym wpływem na kształtowanie prozdrowotnych postaw uczniów.

 

Ostatnia aktualizacja: 15 maja 2019