Deklaracja na rzecz edukacji przyszłości podpisana przez minister Annę Zalewską

11 lutego 2019 r. minister Anna Zalewska podpisała „Deklarację na rzecz edukacji przyszłości”. Dokument to apel o podjęcie wspólnych działań na rzecz podniesienia jakości polskiej oświaty. Jest skierowany przede wszystkim do związków zawodowych, ale również samorządowców, nauczycieli i rodziców.

To ważna deklaracja, bo koncentruje się wokół ucznia, koncentruje się wokół dziecka, wokół systemu edukacji, gdzie wiele podmiotów troszczy się, by dziecko było bezpieczne, by realizowało swoje konstytucyjne prawo do nauki – powiedziała szefowa MEN, przedstawiając założenia dokumentu.

Jak zaznaczyła minister Anna Zalewska, deklaracja powstała, by podjąć wspólną pracę nad szeregiem wyzwań, jakie dotyczą systemu edukacji, a także podnieść jakość nauczania.

We wstępie do dokumentu czytamy: „Tym, którym leży na sercu dobro polskiej szkoły, proponuję podjęcie wspólnej pracy w ramach deklaracji na rzecz edukacji przyszłości. Wszystkie działania, które realizuje Rząd RP i Ministerstwo Edukacji Narodowej, służą podniesieniu jakości polskiej oświaty i są spełnieniem oczekiwań społeczeństwa”.

Początek deklaracji to krótki opis najważniejszych działań podjętych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej przez ostatnie 3 lata. Kolejne punkty dotyczą rozmów ze związkami zawodowymi i stanowiska, jakie wobec postulatów strony związkowej zajęło Ministerstwo Edukacji Narodowej. To również odniesienie do zaplanowanych i realizowanych podwyżek płac nauczycieli oraz zobowiązań MEN podjętych w celu wprowadzenia nowych regulacji w zakresie podniesienia wynagrodzeń nauczycieli. Jednym z elementów deklaracji jest harmonogram prac legislacyjnych dotyczących m.in. nowelizacji Karty Nauczyciela oraz prac ekspertów z Instytutu Badań Edukacyjnych dotyczących uproszczenia systemu wynagrodzeń.

W podsumowaniu dokumentu Minister Edukacji Narodowej przypomniała o egzaminach gimnazjalnych, ósmoklasisty, zawodowych i maturalnych, do których wiosną przystąpi część uczniów. „To ważny czas nie tylko dla dzieci, ale również dla ich rodziców, opiekunów i nauczycieli. Wierzymy, że egzaminy w tym roku szkolnym przebiegną w przyjaznej i spokojniej atmosferze, która umożliwi uczniom osiągnięcie jak najlepszych wyników” – napisała minister Anna Zalewska.

Szefowa MEN zaapelowała również do wszystkich stron o przyjęcie deklaracji i współpracę w jej realizacji.

Załączniki

Ostatnia aktualizacja: 13 lutego 2019