Konferencja dotycząca rozwoju zawodowego kadry MOW i MOS

Informujemy, że uruchomiona została rekrutacja na organizowaną przez Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii konferencję wspierającą kadrę młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW) i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (MOS) w realizacji ich codziennych zadań w pracy z trudną młodzieżą.

Konferencja odbędzie się 7 grudnia 2018 r. w siedzibie ORE w Warszawie (Aleje Ujazdowskie 28).

Program konferencji (pdf.360 KB)

Podczas konferencji omówione zostaną zagadnienia związane z rolą dyrektora w działaniach sprzyjających rozwojowi kadry pedagogicznej, pożądanymi kompetencjami wychowawców, osobowymi i zawodowymi przesłankami skutecznej resocjalizacji.

Zaprezentowane zostaną możliwości wspierania kadry MOW i MOS z wykorzystaniem superwizji, tutoringu i dialogu motywującego.

Konferencja umożliwi także wspólne zastanowienie się nad sposobami planowania rozwoju zawodowego kadry placówek w obliczu wyzwań stojących przed pracownikami MOW i MOS. Będą one dotyczyły m.in. planowanych zmian w przepisach prawa, umożliwiających pobyt w MOW nieletniej z dzieckiem czy szerzenia idei tworzenia Specjalistycznych Centrów Wspierania Edukacji Włączającej, których rola i zadania zostaną przedstawione w drugiej części konferencji.

Ostatnia aktualizacja: 6 grudnia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa