„Od pomocy do ratowania. Wzorując się na Irenie Sendlerowej”. Szkolenie przygotowujące do udziału w projekcie „Pamięć dla Przyszłości”

fot.www.jhi.pl
fot.www.jhi.pl

Ośrodek Rozwoju Edukacji, Stowarzyszenie „Dzieci Holocaustu” w Polsce oraz Muzeum Historii Żydów Polskich i Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma zapraszają doradców metodycznych i nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w XV edycji projektu „Pamięć dla Przyszłości”, realizowanego w 2018 roku pod hasłem „Od pomocy do ratowania. Wzorując się na Irenie Sendlerowej”.

Szkolenie przygotowujące do udziału w projekcie odbędzie się w dniach 2–4 lutego 2018 r. w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku.

Celem projektu jest merytoryczne i metodyczne przygotowanie nauczycieli do organizacji i realizacji przedsięwzięć edukacyjnych w szkołach, w ramach Dnia Pamięci o Holokauście i przeciwdziałaniu zbrodniom przeciwko ludzkości, który jest obchodzony corocznie 19 kwietnia, w rocznicę wybuchu powstania w Getcie Warszawskim.

Tegoroczna edycja konkursu „Pamięć dla Przyszłości” odbywa się pod tytułem „Od pomocy do ratowania. Wzorując się na Irenie Sendlerowej”.

Celem konkursu jest poszerzenie i upowszechnienie wiedzy o Irenie Sendlerowej i osobach z nią współpracujących. Inspiracją do podjęcia tematu Konkursu jest ustanowienie przez Parlament roku 2018 Rokiem Ireny Sendlerowej. W 2018 roku minie 10. rocznica jej śmierci. Dzięki działalności Ireny Sendlerowej, jej odwadze i talentowi organizacyjnemu ratowano dzieci, młodzież i dorosłych z getta warszawskiego. Chcielibyśmy, aby młodzież poznała historię Ireny Sendlerowej i wzorując się na jej postawie, zaangażowała się w działalność społeczną w swoim lokalnym środowisku.

W ramach tegorocznej edycji programu przedmiotem Konkursu skierowanego do szkolnych zespołów projektowych nauczycielsko-uczniowskich są następujące działania:

  • zapoznanie się z biografią i historią działalności Ireny Sendlerowej oraz dyskusja o tym, w jaki sposób można się dziś na niej wzorować,
  • zorientowanie się jakie grupy ludzi lub zwierząt, jakie instytucje, stowarzyszenia lub pojedyncze osoby potrzebują pomocy w środowisku lokalnym lub tylko w środowisku szkolnym,
  • zorganizowanie uczniowskiej akcji pomocy (jednorazowej lub stałej) w wybranym środowisku,
  • przygotowanie prezentacji w dowolnym programie komputerowym, ukazującej działania podjęte przez uczniów i opatrzonej własnym komentarzem każdego ucznia.

Tegoroczna edycja projektu została objęta patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Szczegóły konkursu zostaną przedstawione podczas szkolenia.

Zapisy na szkolenie na stronie szkolenia.ore.edu.pl

 

Ostatnia aktualizacja: 10 stycznia 2018