Przedszkole Promujące Zdrowie. Poradnik dla przedszkoli i osób wspierających ich działania w zakresie promocji zdrowia

Poradnik Przedszkole promujące zdrowie jest pierwszą publikacją, która opisuje koncepcję i strategię tworzenia przedszkola promującego zdrowie (PPZ). Powstał w odpowiedzi na prośby zgłaszane od wielu lat przez osoby wdrażające
w przedszkolu działania z zakresu promocji zdrowia. Publikacja jest efektem współpracy z koordynatorami wojewódzkich i rejonowych sieci szkół promujących zdrowie oraz dyrektorami i koordynatorami ds. promocji zdrowia z dziesięciu przedszkoli uczestniczących w badaniach pilotażowych.

Treść poradnika nawiązuje do obowiązującej w Polsce od ponad 25 lat koncepcji i strategii działań szkół promujących zdrowie oraz założeń sieci „Szkoły dla Zdrowia w Europie” (School for Health in Europe – SHE). Poradnik składa się z dwóch części i aneksu:

  • W części pierwszej podano podstawowe informacje dotyczące promocji zdrowia i omówiono cechy przedszkola jako miejsca działań w tym Rozważania te stanowiły podstawę do sformułowania definicji i standardów PPZ, a następnie zasad i strategii jego tworzenia i rozwijania.
  • W części drugiej przedstawiono zasady autoewaluacji w PPZ, narzędzia do oceny stopnia osiągania każdego z czterech standardów takiego przedszkola oraz materiały pomocnicze ułatwiające przeprowadzenie tej oceny.
  • W Aneksie zamieszczono słownik podstawowych pojęć związanych z promocją zdrowia i inne materiały przydatne dla osób realizujących działania w tym zakresie.

Upowszechnianie poradnika w kraju i przestrzeganie opisanych w nim standardów oraz zasad planowania, tworzenia przedszkola promującego zdrowie i ewaluacji jego działań przyczyni się do promowania zdrowego stylu życia wśród wychowanków, ich rodziców i wychowawców.

Załączniki:

Ostatnia aktualizacja: 7 marca 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego