Edukacja prawna

Publikacje

Poradnik dla nauczycieli IV etapu edukacyjnego „Edukacja prawna w szkole” powstał we współpracy Ośrodka Rozwoju Edukacji, Centrum Edukacji Prawnej Krajowej Rady Radców Prawnych oraz Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Prawnej

Poradniki „Przychodzi uczeń do prawnika” przygotowane przez  Ministerstwo Sprawiedliwości są przewodnikami po prawie adresowanym dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Mają one uświadamiać, że znajomość prawa jest korzystna, chroni przed zagrożeniami i pomaga w codziennym życiu, z  czego często nie zdajemy sobie sprawy.

„Inspirator edukacji prawnej” został opracowany w ramach Programu „Obywatel i Prawo” Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Instytut Spraw Publicznych. Zawiera zbiór scenariuszy lekcyjnych, narzędzia, dzięki którym można przygotowywać autorskie lekcje na podstawie zasobów internetowych i materiałów wypracowanych wcześniej przez organizacje pozarządowe i instytucje publiczne.

Poradnik „Upadłość konsumencka” powstał dzięki zaangażowaniu i działalności Członków Zespołu Ministra Sprawiedliwości ds. nowelizacji Prawa upadłościowego i naprawczego w przygotowanie ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z dnia 30 września 2014 r.) – tzw. nowej upadłości konsumenckiej.

Raport z badania dotyczącego stanu i perspektyw edukacji prawnej w Polsce, w szczególności w zakresie firm i sposobów prowadzenia tej edukacji.

Polecane linki

  • Portal poświęcony edukacji prawnej
    Ministerstwo Sprawiedliwości wraz z partnerami Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Prokuraturą Generalną, Naczelną Radą Adwokacką, Krajową Radą Notarialną, Krajową Radą Komorniczą oraz Sądami Apelacyjnymi realizuje program edukacji prawnej w szkołach ponadgimnazjalnych. Głównym celem programu edukacji prawnej w szkołach jest zwiększenie świadomości prawnej obywateli.

  • Darmowa pomoc prawna
  • INPRIS – Instytut Prawa i Społeczeństwa – Instytut Prawa i Społeczeństwa, prawniczy think tank.
  • Gra „Twoje prawo”. Gracze wcielają się w obywateli, którzy chcą wywrzeć wpływ na powstającą ustawę. Gra pozwala poznać kolejne etapy prac nad ustawą. Pokazuje również, jak w ramach prac legislacyjnych wyrazić opinię, aby dostrzegły ją osoby odpowiadające za przygotowanie ustawy na danym etapie. Twoje Prawo to gra przygotowana wspólnie przez INPRIS oraz Pracownię Gier Szkoleniowych.

Działania Centrum Edukacji Prawnej Krajowej Rady Radców Prawnych kierowane są do różnych środowisk i grup społeczeństwa, w tym do uczniów i kadry pedagogicznej szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i studentów kierunków, na których nie ma zajęć z prawa (studenci uniwersytetów medycznych, artystycznych, przyrodniczych i technicznych) oraz Uniwersytetów Trzeciego Wieku, środowisk samorządowych, branżowych i organizacji społecznych.

Informacji udziela:

Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich
e-mail: edukacja.prawna@ore.edu.pl

Ostatnia aktualizacja: 10 stycznia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego