OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI

Logo ORE"
Godło Rzeczpospolitej Polskiej
baner Rozwój szkoł i placówek

 

Do zadań Zespołu Edukacji Czytelniczej i Medialnej (ZECM) należy w szczególności:

  1. doskonalenie kadr systemu oświaty w zakresie kształtowania u uczniów kompetencji świadomego i krytycznego pozyskiwania, oceniania i wykorzystywania informacji oraz twórczego korzystania z technologii informacyjnych;
  2. wspieranie działań bibliotek pedagogicznych w zakresie wynikającym z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych przez Ministra, oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty w obszarze edukacji czytelniczej i medialnej;
  3. organizacja i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli bibliotekarzy i dyrektorów bibliotek pedagogicznych w obszarze edukacji czytelniczej i medialnej;
  4. wspieranie dyrektorów bibliotek pedagogicznych w organizacji procesu wspomagania bibliotek szkolnych;
  5. gromadzenie i upowszechnianie materiałów informacyjnych i edukacyjnych Ośrodka w szczególności poprzez prowadzenie Biblioteki Cyfrowej Ośrodka;
  6. podejmowanie inicjatyw służących współpracy i koordynacji działań środowisk, instytucji i organizacji działających na rzecz upowszechniania czytelnictwa, rozwoju edukacji czytelniczej i medialnej.
Zaktualizowano: 12 stycznia 2017