OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI

Logo ORE"
Godło Rzeczpospolitej Polskiej
baner Kompetencje Językowe
22 marca 2017

Serdecznie zapraszamy nauczycieli języka hiszpańskiego na szkolenie doskonalące „Techniki aktywizujące z wykorzystaniem materiałów autentycznych w nauczaniu języka hiszpańskiego – teksty literackie na różnych poziomach znajomości języka”. Szkolenie odbędzie się 7 kwietnia  w Lublinie, w ramach projektu RedELEprof. Szkolenie poprowadzi jedna z liderek projektu: Agnieszka Dudek.

Rejestracja na szkolenie

 

22 marca 2017

W ramach projektu „Zwiększenie skuteczności działań pracowników instytucji systemu wspomagania w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów” powstały  ogólnopolskie sieci współpracy i samokształcenia, między innymi:  Wspomaganie pracy szkoły w zakresie pracy z uczniem władającym językiem polskim w stopniu niewystarczającym do podjęcia nauki w polskiej szkole (sieć 9) oraz  Nie tylko o kompetencjach językowych - czyli jak wspomagać szkołę w zakresie języków obcych (sieć 12).

Czytaj więcejo: Jak uczyć języków? – Dołącz do sieci!

20 marca 2017

Serdecznie zapraszamy nauczycieli języka hiszpańskiego na szkolenie doskonalące „Techniki aktywizujące z wykorzystaniem materiałów autentycznych w nauczaniu języka hiszpańskiego – teksty literackie na różnych poziomach znajomości języka”. Szkolenie odbędzie się 8 kwietnia  w Poznaniu, w ramach projektu RedELEprof. Poprowadzi jedna z liderek projektu: Anna Zimowodzka.

Rejestracja na szkolenie

 

13 marca 2017

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza nauczycieli konsultantów, specjalistów placówek doskonalenia nauczycieli, doradców metodycznych oraz nauczycieli języka polskiego/języków obcych na szkolenie Uczeń z doświadczeniem migracji w szkole – warsztaty dla nauczycieli uczących języka polskiego jako drugiego. Szkolenie odbędzie się w dniach 1–2.04.2017 r. w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku, ul. Paderewskiego 77.

Czytaj więcej


Nowości wydawnicze ORE

Pobierz z Biblioteki Cyfrowej ORE