Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami wykładów z regionalnych konferencji „Program wychowawczy i działania profilaktyczne realizowane w szkołach i placówkach systemu oświaty. Rekomendowane kierunki działań”, które zrealizowano w ramach Rządowego programu na lata 2014–2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.  

Zachęcamy także do zapoznania się z materiałami konferencyjnymi.


Nowości wydawnicze ORE

Pobierz z Biblioteki Cyfrowej ORE