Okładka publikacji "Vademecum skutecznej profilaktyki problemów młodzieży"

Zachęcamy do zapoznania się z nową publikacją pt. „Vademecum skutecznej profilaktyki problemów młodzieży. Przewodnik dla samorządowców i praktyków oparty na wynikach badań naukowych”. Publikacja adresowana jest do osób zajmujących się w swojej pracy profilaktyką zachowań problemowych dzieci i młodzieży oraz dla lokalnych decydentów, którzy opracowują i realizują lokalne programy z tego zakresu. W kompleksowy sposób prezentuje możliwości realizacji zadań profilaktycznych. Ukazuje także skuteczne działania profilaktyczne w ramach profilaktyki zintegrowanej. Odwołuje się do wyników badań oraz teorii naukowych.


Nowości wydawnicze ORE

Pobierz z Biblioteki Cyfrowej ORE