Wydział Wychowania i Profilaktyki przygotował III rozszerzone wydanie e-poradnika pt. „Zapobieganie samobójstwom dzieci i młodzieży” adresowanego do oświatowych specjalistów, dyrektorów szkół, nauczycieli i wychowawców, a także do rodziców. Znajdą w nim Państwo informacje dotyczące depresji młodzieńczej, sygnały zagrożenia samobójstwem – wczesne i alarmujące, opis roli przekazu medialnego w zapobieganiu samobójstwom, wytyczne dotyczące organizowania profilaktyki w szkole oraz wskazania, jak rozmawiać z uczniem w kryzysie samobójczym. Zapraszamy do lektury.


Nowości wydawnicze ORE

Pobierz z Biblioteki Cyfrowej ORE