OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI

Logo ORE"
Godło Rzeczpospolitej Polskiej
baner Wychowanie i profilaktyka
22 maja 2017

W dniach 18–19 maja w Centrum Szkoleniowym Ośrodka Rozwoju Edukacji odbyło się ostatnie z trzech szkoleń „Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki” dla pracowników placówek doskonalenia nauczycieli wskazanych przez kuratorów oświaty.

Czytaj więcejo: „Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki” – trzecie spotkanie

14 maja 2017
Logo SdRiW

Program „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” otrzymał od Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii , Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji przedłużenie opinii do 26 kwietnia 2022 roku jako spełniający standardy na II poziomie jakości – Dobra praktyka, zgodnie z kryteriami oceny przyjętymi w ramach w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego.

Dane na temat programu zostały opublikowane przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii na stronie www.kbpn.gov.pl oraz Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych http://www.parpa.pl w bazie programów dobrej jakości. [skan opinii]

 

25 kwietnia 2017

Ośrodek Rozwoju Edukacji − w ramach przygotowania szkół i placówek do wdrożenia od nowego roku szkolnego 2017/2018 zmian wynikających z przepisów nowej ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 56) − przeprowadzi szkolenia „Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki”. Przeznaczone są one dla pracowników z placówek doskonalenia nauczycieli, które wskazali kuratorzy oświaty. Przeszkoleni nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni będą następnie szkolić rady pedagogiczne/pracowników szkół i placówek, do września 2017

Czytaj więcejo: Szkolenie dla pracowników systemu doskonalenia nauczycieli

07 kwietnia 2017

Wydział Wychowania i Profilaktyki zaprasza specjalistów placówek doskonalenia nauczycieli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych na szkolenie Przeciwdziałanie przemocy domowej wobec dziecka oraz wdrożenie procedury „Niebieskie Karty” w oświacie w dniach 16–18 maja 2017 r.

Czytaj więcejo: Szkolenie: Przeciwdziałanie przemocy domowej wobec dziecka oraz wdrożenie procedury „Niebieskie...

21 marca 2017

Polskie Towarzystwo Dietetyki zaprasza wszystkie szkoły podstawowe do udziału w ogólnopolskim konkursie dla uczniów realizowanym w ramach programu edukacyjnego „Wybieram wodę”. Celem konkursu jest kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego nawodnienia organizmu.

Czytaj więcejo: „Wybieram wodę” – konkurs dla szkół 

 

Nowości wydawnicze ORE

Pobierz z Biblioteki Cyfrowej ORE