OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI

Logo ORE"
Godło Rzeczpospolitej Polskiej
baner Specjalne potrzeby

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół i Placówek
kształcących uczniów z dysfunkcją wzroku

Ośrodek Rozwoju Edukacji, realizujący zadania zlecone przez Ministra Edukacji Narodowej dotyczące adaptacji podręczników szkolnych i książek pomocniczych przeznaczonych dla uczniów niewidomych (w systemie Braille’a) i słabowidzących (w druku powiększonym) uprzejmie informuje jakie czynności należy podjąć, aby pozyskać zaadaptowane podręczniki szkolne na rok szkolny 2016/2017.

Zapotrzebowanie 

Aby otrzymać nieodpłatnie zaadaptowane podręczniki w wersji wydrukowanej należy: 

1. Przesłać do 30 marca 2016 zgłoszenie zapotrzebowania na podręczniki i książki pomocnicze do wykorzystania w roku szkolnym 2016/2017 - według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 

W ww. zapotrzebowaniu prosimy nie uwzględniać podręczników dla:

 • uczniów niewidomych i słabowidzących posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy w roku szkolnym 2016/2017 będą uczęszczać do klas IV i V szkoły podstawowej oraz klas I i II gimnazjum – na wyposażenie ww. uczniów przysługuje zwiększona kwota dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych
 • uczniów klas I-III szkoły podstawowej, którzy korzystać będą z podręcznika pt. „Nasz elementarz” lub „Nasza szkoła”, opracowanego na zlecenie MEN – zapotrzebowanie w tym zakresie zbierane będzie odrębnie. 

Z uwagi na formę realizacji ww. zamówień (druk zlecany w trybie przetargowym) nie możemy zagwarantować, że zapotrzebowania zgłoszone po tym terminie zostaną uwzględnione

Podczas wypełniania formularzy prosimy o: 

 • wybór podręczników tylko z listy zaadaptowanych (wykaz na stronie ORE). Prosimy zwrócić szczególną uwagę na numer dopuszczenia do użytku szkolnego (ewidencyjny w wykazie MEN) danego podręcznika
 • nie używanie cudzysłowów,
 • formatowanie tekstowe komórek podczas wpisywania numerów ewidencyjnych
  w wykazie MEN,
 • wypełnianie wszystkich rubryk, nawet jeżeli są to powtórzenia (np. nazwa szkoły, adres szkoły),
 • wpisywanie poprawnych danych dotyczących numeru dopuszczenia do użytku szkolnego (numeru ewidencyjnego w wykazie MEN), autora, tytułu i wydawnictwa,
 • dokładne wypełnianie i sprawdzanie wszystkich rubryk. 

2. Nie będą brane pod uwagę zapotrzebowania nieuwzględniające powyższych wymagań. 

3. Zapotrzebowania należy przesłać do Ośrodka Rozwoju Edukacji  w Warszawie, w wersji elektronicznej w pliku Excel na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

System informatyczny 

Aby otrzymać nieodpłatnie wersje elektroniczne zaadaptowanych podręczników szkolnych  należy: 

 1. Zarejestrować się w systemie informatycznym http://www.adaptacje.ore.edu.pl/
 2. Przesłać oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 i formularz zgłoszeniowy – załącznik nr 3. 

Przypominamy, że wersje elektroniczne adaptowanych podręczników szkolnych udostępniane nieodpłatnie  znajdują się na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji w specjalnie opracowanym w tym celu systemie informatycznym, umożliwiającym ich pobieranie i drukowanie w całości lub części, zgodnie z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi uczniów. 

Oświadczenie i formularz zgłoszeniowy należy przesłać w wersji papierowej podpisane przez dyrektora szkoły/placówki (z pieczątką imienną i nagłówkową) - do Ośrodka Rozwoju  Edukacji  w Warszawie, ul. Polna 46 a, 00-644 Warszawa z dopiskiem „Adaptacja podręczników dla uczniów niewidomych i słabowidzących”.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarZałączonyOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Zalacznik_nr_1_zapotrzebowanie_2016_1.xls)Załącznik nr 1Zapotrzebowanie50 kB2016-03-22 09:512016-03-22 09:51
Pobierz plik (Zalacznik_nr_2_oswiadczenie_2015.doc)Załącznik nr 2Oświadczenie39 kB2016-03-22 09:522016-03-22 09:52
Pobierz plik (Zalacznik_nr_3_formularz_zglowszeniowy2015.xls)Załącznik nr 3Formularz zgłoszeniowy19 kB2016-03-22 09:522016-03-22 09:52
Zaktualizowano: 22 marca 2016

Nowości wydawnicze ORE

Pobierz z Biblioteki Cyfrowej ORE