OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI

Logo ORE"
Godło Rzeczpospolitej Polskiej
A A A
baner Specjalne potrzeby
19 stycznia 2017
okładka publikacji

W publikacji podjęto próbę opisu funkcjonowania uczniów ze znaczną niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną niepełnosprawnością. Zwrócono także uwagę na ważne aspekty pracy edukacyjno-wychowawczej oraz zaprezentowano metody pracy, które mogą być inspiracją dla nauczycieli pracujących w szkołach ogólnodostępnych lub specjalnych i specjalistów z placówek.

Czytaj więcejo: Edukacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną

10 stycznia 2017

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w szkoleniu pt.: „Praca z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim”, które odbędzie się w dniach 6-8 lutego 2017 roku w Centrum szkoleniowym w Sulejówku.

Czytaj więcejo: „Praca z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim” – szkolenie

10 stycznia 2017

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych (WSPE) Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza Państwa do współtworzenia Banku Dobrych Praktyk, służącego wymianie doświadczeń, współpracy środowiska oświatowego i dzieleniu się dobrymi praktykami w obszarze skutecznych rozwiązań w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) w przedszkolu, szkole i placówce.

Czytaj więcejo: Bank Dobrych Praktyk zaprasza

04 stycznia 2017

Zapraszamy do udziału w konferencji „Ewaluacja Modelu Lokalnej Współpracy na rzecz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi − prezentacja wyników badań naukowych”, która odbędzie się 27 stycznia 2017 roku w auli Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Czytaj więcejo: Ewaluacja Modelu Lokalnej Współpracy – prezentacja wyników badań


Nowości wydawnicze ORE

Pobierz z Biblioteki Cyfrowej ORE