OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI

Logo ORE"
Godło Rzeczpospolitej Polskiej
baner Specjalne potrzeby
23 marca 2017
Okładka poradnika „Uczeń z Zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej”

Poradnik „Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej” powstał z myślą o nauczycielach, którzy w wśród swoich uczniów mają osoby z zespołem Aspergera. Sytuacja taka jest spotykana coraz częściej, gdyż liczba dzieci z taką diagnozą systematycznie rośnie. Do lektury poradnika zapraszamy także dyrektorów placówek oraz specjalistów: psychologów, pedagogów, terapeutów, którzy mają pod opieką uczniów z zespołem Aspergera i uczestniczą w organizacji pracy edukacyjno-terapeutycznej. Mamy nadzieję, że publikacja będzie źródłem wielu informacji i inspiracji do codziennej pracy z uczniem z zespołem Aspergera, a także z całą klasą.

Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej
Data dodania: 2017-03-23 [pdf. 4.14 MB]

21 marca 2017
Dłonie z namalowanymi uśmiechami

Zapraszamy wszystkie Szkoły Odkrywców Talentów i Miejsca Odkrywania Talentów do podejmowania działań związanych z obchodami Dnia Talentów. Zachęcamy, aby w szkołach i placówkach odbyły się prezentacje mocnych stron uczniów, a także form i metod pracy nauczycieli.

Czytaj więcejo: Ogólnopolski Dzień Talentów – 21 marca

20 marca 2017

W ramach projektu „Zwiększenie skuteczności działań pracowników instytucji systemu wspomagania w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów” we współpracy z Wydziałem Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji prowadzone są ogólnopolskie sieci współpracy i samokształcenia: Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (sieć 6) oraz Wspieranie szkoły w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej (sieć 7).

Czytaj więcejo: Zapraszamy do udziału w sieci współpracy i samokształcenia

10 marca 2017

Zjawisko migracji jest w Polsce coraz bardziej widoczne. Stawia to przed systemem edukacji wyzwania związane z organizacją kształcenia uczniów pochodzących z różnych kultur. Szkoły odgrywają ważną rolę w integracji kulturowej i wspieraniu dzieci cudzoziemskich. Jakie trudności mogą pojawić się w szkole, do której uczęszczają dzieci z doświadczeniem migracyjnym?

Czytaj więcejo: Wielokulturowość w polskiej szkole


Nowości wydawnicze ORE

Pobierz z Biblioteki Cyfrowej ORE