OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI

Logo ORE"
Godło Rzeczpospolitej Polskiej
baner Kompetencje społeczne
23 lutego 2017
baner akcji Global Money Week

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) zaprasza szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne do włączenia się w tegoroczną akcję Global Money Week (GMW) Światowy Tydzień Pieniądza (27 marca – 2 kwietnia). UKNF występuje w roli ogólnopolskiego koordynatora inicjatyw podejmowanych przez poszczególne środowiska szkolne. Akcja GMW skierowana jest do dzieci i młodzieży jako przyszłych uczestników rynku finansowego i ma zasięg międzynarodowy. Hasło tegorocznej, VI edycji brzmi „Learn. Save. Earn – Ucz się. Oszczędzaj. Zarabiaj”. 

Czytaj więcejo: Global Money Week – Światowy Tydzień Pieniądza

26 stycznia 2017

27 stycznia jest Międzynarodowym Dniem Pamięci Ofiar Holokaustu. To także rocznica wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz, w którym naziści zamordowali około 1,1 mln osób − głównie Żydów, a także Polaków, Romów, radzieckich jeńców wojennych oraz ludzi innych narodowości. Dziś dla świata Auschwitz jest symbolem Zagłady i okrucieństw II wojny światowej.

Czytaj więcejo: Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Holokaustu

10 stycznia 2017

„Niech ten skarb dostanie się w dobre ręce”(…). Dawid Graber

Loga: ORE, Stowarzyszenie Dzieci Holocaustu w Polsce, POLIN Muzeum Żydów polskich, Żydowski Instytut Historyczny

Ośrodek Rozwoju Edukacji, Stowarzyszenie „Dzieci Holocaustu” w Polsce oraz Muzeum Historii Żydów Polskich i Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma zapraszają doradców metodycznych i nauczycieli zatrudnionych w szkołach ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych do udziału w XIV edycji projektu „Pamięć dla Przyszłości”, realizowanej w 2017 roku pod hasłem „Niech ten skarb dostanie się w dobre ręce – o losach Archiwum Ringelbluma w 70. rocznicę działalności Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma”.

Szkolenie przygotowujące do udziału w projekcie odbędzie się w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku w dniach 18-20 lutego 2017 r.

Czytaj więcejo: Szkolenie – „Niech ten skarb dostanie się w dobre ręce – o losach Archiwum Ringelbluma w 70....

16 grudnia 2016
Logo Nowa Ukraińska Szkoła

8 grudnia 2016 roku w ukraińskim Ministerstwie Oświaty i Nauki odbyła się konferencja, podczas której zaprezentowano dwa projekty, realizowane we współpracy z polskim Ministerstwem Edukacji Narodowej − „Wsparcie reformy systemu oświaty na Ukrainie − część 2” oraz „Nowa Ukraińska Szkoła”. Polską delegację reprezentowali m. in. Podsekretarz Stanu w MEN Marzenna Drab i  dyrektor ORE Sławomir Kuligowski.

Czytaj więcejo: Nowa Ukraińska Szkoła

15 grudnia 2016
Logo 2016 Rok Henryka Sienkiewicza

Rok 2016 ustanowiono decyzją Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Henryka Sienkiewicza, dla upamiętnienia setnej rocznicy śmierci pisarza, działacza społecznego i patrioty. Szkoły i placówki oświatowe oraz instytucje naukowe i kulturalne podejmowały wiele ciekawych działań popularyzujących twórczość i działalność tego wielkiego pisarza i Polaka. Chcemy zebrać i upowszechnić efekty ich pracy poprzez wydanie publikacji, stanowiącej zbiór najciekawszych projektów edukacyjnych.
Uwaga: Przedłużono termin nadsyłania prac do 31 grudnia 2016 r.

Czytaj więcejo: „Henryk Sienkiewicz ambasadorem polskości” − konkurs na projekt edukacyjny


Nowości wydawnicze ORE

Pobierz z Biblioteki Cyfrowej ORE