OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI

Logo ORE"
Godło Rzeczpospolitej Polskiej
A A A
baner Resocjalizacja i Socjoterapia
06 grudnia 2016

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii w imieniu Instytutu Tutoringu Szkolnego oraz Towarzystwa Edukacji Otwartej uprzejmie zaprasza do uczestnictwa w ogólnopolskim projekcie „Wychować człowieka mądrego”. Projekt zakłada wprowadzenie modelu pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego jako profilaktyki pozytywnej problemów w szkole i placówce.

Czytaj więcejo: Metoda tutoringu w MOW i MOS

30 listopada 2016

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii zaprasza Państwa, w imieniu Stowarzyszenia MONAR do uczestnictwa w nowatorskim programie adresowanym do nauczycieli pn. Szkolne superwizje, który realizowany będzie w latach 20162018, w ramach zadania publicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Czytaj więcejo: Superwizja jako narzędzie skutecznej pracy wychowawczej i profilaktycznej – cykl konferencji...

22 listopada 2016
Zaproszenie na konferencję

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii ORE zaprasza w imieniu organizatorów do udziału w konferencji „Wychować człowieka mądrego. Wprowadzenie modelu pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego jako profilaktyki pozytywnej problemów w polskiej szkole", która odbędzie się 28 listopada 2016 r. w Częstochowie. Konferencja zainauguruje ogólnopolski projekt innowacyjny „Tutoring szkolny - wychować człowieka mądrego”. Dzięki wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej udział w programie będzie bezpłatny.

Czytaj więcejo: Konferencja na temat tutoringu w pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej

10 października 2016

Zapraszamy do śledzenia wydarzeń w ramach Kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży na stronie organizatora Fundacji PoDrugie. Kampania objęta jest honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Kalendarium wydarzeń, organizowanych m.in. przez młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii, dostępne jest na stronie Fundacji, a wszelkie aktualności na profilu facebook organizatora.

21 września 2016
Szkolenie odbędzie się w dniach 3−4 października 2016 w Sulejówku. Przedmiotem szkolenia jest superwizja pracy resocjalizacyjnej, możliwości jej wdrożenia w warunkach MOW i korzyści wynikające z tej formy wsparcia. Warsztatowa forma pozwoli uczestnikom zapoznać się z elementami procesu superwizyjnego w praktyce, poznać metody stosowane podczas superwizji i w sposób aktywny zaangażować w proponowane ćwiczenia bazując na własnym doświadczeniu w pracy resocjalizacyjnej.
 
Szkolenie zakłada równoległą pracę trzech grup warsztatowych, jest prowadzone przez osoby doświadczone w prowadzeniu superwizji w MOW i znające specyfikę pracy w tego rodzaju placówce - zachęcamy do zapoznania się z biogramami prowadzących w programie szkolenia. Więcej informacji na oraz zapisy na stronie szkolenia.ore.edu.pl.
 

Nowości wydawnicze ORE

Pobierz z Biblioteki Cyfrowej ORE