Doroczna konferencja poświęcona francuskojęzycznej  literaturze belgijskiej odbędzie się w dniach 7 i 8 grudnia 2017 r. na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Instytut Filologii Romańskiej, Nowa Humanistyka, 4 piętro, sala 418). W seminarium zatytułowanym „Motyw wody w belgijskiej literaturze francuskojęzycznej w latach 1830–2017” udział wezmą naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego, UMCS i KUL w Lublinie, UAM w Poznaniu, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Archiwów i Muzeum Literatury w Brukseli oraz Uniwersytetu w Liège.

Udział w konferencji zapowiedzieli liczni badacze belgijskiej literatury francuskojęzycznej, która cieszy się dużym zainteresowaniem wśród polskich naukowców. Podczas lubelskiej konferencji wykłady wygłoszą m.in.:
  • Marc Quaghebeur, dyrektor Archiwów i Muzeum Literatury w Brukseli;
  • Thomas Vandormael z Uniwersytetu w Liège;
  • Marie Giraud, lektorka Walonii–Brukseli pracująca na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
Seminarium odbywa się w ramach Programu Wykonawczego do Porozumienia o Współpracy między Walonią–Brukselą i Polską. Więcej informacji na stronie organizatora.
Zaktualizowano: 04 grudnia 2017