-->

WWRD w teorii

WWRD w świetle prawa

Narzędzia

Wykaz literatury z obszaru WWRD

Konferencje/seminaria /materiały

Prezentacje ze szkolenia dla Liderów ds.  wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWRD):

Materiały pokonferencyjne:

Prezentacje po konferencji- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka początkiem efektywnej edukacji:

Publikacje

 

Nowy projekt WSPE pn. „Wspieranie zespołów WWRD przez Liderów, upowszechnianie programu „WWRD w środowisku rodzinnym”


Nowości wydawnicze ORE

Pobierz z Biblioteki Cyfrowej ORE