-->

Edukacja włączająca w teorii

Edukacja włączająca w świetle prawa

Dziecko ze SPE w edukacji przedszkolnej

Finansowanie

Poradniki

 

 

Narzędzia

Budowanie koalicji na rzecz edukacji włączającej

a. Współpraca szkoły z innymi podmiotami

b. Materiały dotyczące modelu współpracy instytucji i placówek oświatowych realizujących kształcenie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

c. Materiały z konferencji „Upowszechnianie Modelu Lokalnej Współpracy na rzecz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – podsumowanie pilotażu”


Nowości wydawnicze ORE

Pobierz z Biblioteki Cyfrowej ORE