O czasopiśmie TRENDY

Internetowe czasopismo edukacyjne TRENDY (ISSN 2299-1786) ukazuje się od 2005 roku jako nowoczesne czasopismo poświęcone polskiej edukacji. Wychodzi naprzeciw potrzebom nauczycieli, prezentując nowatorskie teorie i praktyczne rozwiązania oraz europejskie i światowe trendy w dziedzinie efektywnego nauczania i uczenia się.

W marcu 2012 r. otrzymało nową szatę graficzną i nowy układ treści. Każdy numer „Trendów” w obecnym wydaniu rozpoczyna Rozmowa z…wywiad z osobą ważną dla środowiska edukacyjnego.
 
Czytelnik znajdzie też teksty poświęcone zagadnieniom tematu wiodącego – w kolejnych numerach związane m.in. z problematyką ewaluacji jakości edukacji, wdrażania reformy oświatowej, cyfrowej szkoły. Publikowane będą artykuły na temat oceniania i egzaminów, technologii informacyjno-komunikacyjnych, efektywności projektów finansowanych ze środków unijnych, zmian w prawie oświatowym oraz informacje o aktualnych wydarzeniach edukacyjnych.
 
Zespół redakcyjny „Trendów” tworzy grupa pracowników ORE, którzy chcą przekazać szerokiemu gronu odbiorców swoje doświadczenia w pracy edukacyjnej. Każdy z nich zajmuje się inną dziedziną szkolnictwa – w skład zespołu wchodzą więc m.in. specjaliści do spraw rozwoju szkół i placówek, resocjalizacji i socjoterapii, specjalnych potrzeb edukacyjnych, wychowania i profilaktyki, rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich, projektów systemowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 
Zespół redakcyjny

Czasopismo publikowane jest w dwóch wersjach: EPUB na urządzenia mobilne oraz PDF do pobrania.


Nowości wydawnicze ORE

Pobierz z Biblioteki Cyfrowej ORE