test


'post_type' => 'post',
'posts_per_page' => 10
);
$query = new WP_Query( $args );
if ( $query->have_posts() ) {
while ( $query->have_posts() ) {
$query->the_post();
// Tu umieść kod wyświetlający pojedynczy wpis
}
}
wp_reset_postdata();
?>

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa