Aktualności

Programy nauczania - Szkoła ponadgimnazjalna


 
Programy nauczania zgodne z podstawą programową ustaloną w Rozporządzeniu MEN z 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia (Dz. U. 2012, poz. 977)