baner Projekty Konkursowe


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zakończyła ocenę merytoryczną wniosku, złożonego przez Powiat Lęborski w odpowiedzi na konkurs otwarty nr 1/POKL/3.5/2012 – wniosek po przeprowadzonej procedurze odwoławczej. Wniosek został oceniony pozytywnie, tzn. uzyskał minimum 60 punktów łącznie oraz co najmniej 60% punktów w każdej części oceny merytorycznej, Zestawienie wraz z przyznaną liczbą punktów przedstawia Lista rankingowa (załącznik poniżej).  W najbliższym czasie ww. Wnioskodawca zostanie pisemnie poinformowany o szczegółach oceny złożonego wniosku. Wartość wniosku ocenionego pozytywnie wynosi 478 790,00 PLN. Lista rankingowa

Ośrodek Rozwoju Edukacji Instytucja Pośrednicząca II stopnia (IP2) dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 uprzejmie informuje, że z dniem 15 lipca 2014 r. zostaje ostatecznie zamknięty konkurs otwarty nr 1/POKL/3.5/2012 dotyczący opracowania i wdrożenia programów kompleksowego wspomagania szkół oraz przedszkoli, podporządkowanych potrzebom ww. podmiotów w obszarach wymagających szczególnego wsparcia, ogłoszony w dniu 5 lipca 2012 r. r. w ramach Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół PO KL. Lista projektów zakontraktowanych do dnia 30 czerwca br. w ramach ww. konkursu jest dostępna poniżej. Jest to 159 przedsięwzięć na łączną kwotę 202 306 102,14 PLN. Ostatnie 3 projekty rekomendowane do dofinansowania, które pozostają nadal w fazie kontraktacji, zostaną wpisane na tę listę zaraz po podpisaniu umów o dofinansowanie. Ich łączna wartość pierwotna przekracza kwotę 2 300 000,00 PLN. Lista podpisanych umów – stan na 30 czerwca 2014 r.

Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 zakończyła ocenę merytoryczną wniosków złożonych w ramach XVI rundy konkursu otwartego 1/POKL/3.5/2012.

Czytaj więcejWyniki oceny merytorycznej wniosków złożonych w XVI rundzie konkursu otwartego nr 1/POKL/3.5/2012...

Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 zakończyła ocenę merytoryczną wniosków złożonych w ramach XV rundy konkursu otwartego 1/POKL/3.5/2012.

Czytaj więcejWyniki oceny merytorycznej wniosków złożonych w XV rundzie konkursu otwartego nr 1/POKL/3.5/2012...

Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 zakończyła ocenę merytoryczną wniosków złożonych w ramach XIV rundy konkursu otwartego 1/POKL/3.5/2012.

Czytaj więcejWyniki oceny merytorycznej wniosków złożonych w XIV rundzie konkursu otwartego nr 1/POKL/3.5/2012...