Podstawa Programowa - wdrożenie


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Analizując oferty liceów można spotkać się z różnymi pojęciami i nazwami, których znaczenie nie zawsze jest do końca znane. Zadaniem tego słowniczka jest pomóc je zrozumieć.

Czytaj więcejSłowniczek przyszłego licealisty

Ile godzin fizyki w tygodniu w klasie I? Ile w klasie II? Ile języka polskiego? A ile historii i społeczeństwa? Odpowiedzi na te pytania zawarte są w szkolnych planach nauczania przygotowywanych przez szkołę. W każdej szkole będą one różne, tak jak różne są i będą polskie licea ogólnokształcące. Pokazujemy Wam kilka przykładowych, znalezionych w ofertach edukacyjnych zamieszczonych w sieci.

Czytaj więcejJaką klasę wybrać − przykładowe szkolne plany

W liceum najczęściej będą występować 2 przedmioty uzupełniające:

  • przyroda, której będą uczyć się wszyscy ci, którzy nie zdecydowali się na nauczanie w zakresie rozszerzonym przynajmniej jednego z przedmiotów przyrodniczych: fizyki, chemii, przyrody, biologii, geografii,
  • historia i społeczeństwo, której będą uczyć się wszyscy ci, którzy nie zdecydowali się na nauczanie w zakresie rozszerzonym historii.

Ponadto w podstawie programowej opisano 2 inne przedmioty uzupełniające: zajęcia artystyczne i ekonomię w praktyce. Szkoła może też zaproponować uczniom realizację innego przedmiotu uzupełniającego program którego stworzyli nauczyciele w niej pracujący.

Czytaj więcejPrzedmioty uzupełniające w liceum

Liceum ogólnokształcące da ogólną wiedzę, lepiej przygotuje do matury i dalszego studiowania.

Zadaniem liceum ogólnokształcącego jest wyposażenie przyszłego absolwenta w wiedzę ogólną, będącą fundamentem wykształcenia średniego. Każdy uczeń tej szkoły będzie więc zdobywał wiedzę i umiejętności na poziomie co najmniej podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących.

Czytaj więcejCzego będzie uczyć liceum

Każdy gimnazjalista, który zamierza podjąć od września naukę w szkole ponadgimnazjalnej, powinien wiedzieć, w jaki sposób będzie przebiegała rekrutacja do liceów, techników i zasadniczych szkół zawodowych. Szczególnie warto zwrócić uwagę na następujące informacje:

Czytaj więcejZasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych