Podstawa Programowa - wdrożenie


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zapraszamy pracowników doskonalenia szkół na szkolenie  „Zmiany programowe i organizacyjne w szkołach od 1 września 2012 roku. Warsztaty dla pracowników doskonalenia.”

Czytaj więcejSzkolenie: "Zmiany programowe i organizacyjne w szkołach od 1 września 2012 roku. Warsztaty dla...

Zapraszamy dyrektorów i wicedyrektorów szkół na szkolenie Organizacja pracy szkoły - stosowanie przepisów prawa oświatowego w praktyce.

Czytaj więcejSzkolenie: "Organizacja pracy szkoły - stosowanie przepisów prawa oświatowego w praktyce"

Zapraszamy dyrektorów i wicedyrektorów szkół do udziału w warsztatach dotyczących stosowania od roku szkolnego 2012/2013 nowych ramowych planów nauczania w:

– szkołach podstawowych w dniach 7–8, 8–9 czerwca 2011 r.,
– w liceach w dniach 9–10 czerwca 2011 r.

Czytaj więcejWarsztaty dla dyrektorów „Organizacja nauczania w szkole podstawowej i liceum ogólnokształcącym od...