baner Uczeń zdolny


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2015 r. działania realizowane w ramach projektu systemowego „Opracowanie i wdrażanie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym” będą kontynuowane przez Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych. Szkoły i placówki zainteresowane przystąpieniem do Sieci Szkół Odkrywców Talentów i Miejsc Odkrywania Talentów proszone są o kontakt z Wydziałem SPE.


Nowości wydawnicze ORE

Pobierz z Biblioteki Cyfrowej ORE