Notice: Trying to get property of non-object in /home/ore5/public_html/oreglowna/components/com_content/views/category/view.html.php on line 277

Upowszechnianie wiedzy dotyczącej organizacji kształcenia uczniów zdolnych i sposobów wspierania rozwoju ich zainteresowań w szkole, poszerzenie wiedzy w zakresie sposobów identyfikacji predyspozycji i zdolności oraz wymiana dobrych praktyk to cele konferencji „Uczeń zdolny – szansa i wyzwanie”, która odbyła się 8 grudnia 2015 r. w Ośrodku Rozwoju Edukacji.

Czytaj więcejUczeń zdolny w szkole

Zapraszamy do Banku Dobrych Praktyk. Uczestnicy e-learningu nt. Wspomaganie nauczycieli edukacji przedszkolnej w pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, realizowanego przez WSPE od kwietnia do lipca 2015roku, zaproponowali ciekawe rozwiązania w pracy z dzieckiem ze SPE w przedszkolu. IPET-y zamieszczamy w wersji opisowej pdf i wersji tabelarycznej jako załącznik do pdfa. Zostały opracowane dla dziecka: z autyzmem, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (Zespół Downa) i z niepełnosprawnością sprzężoną (niepełnosprawność ruchowa i intelektualna w stopniu lekkim).

Długofalowym celem przedsięwzięcia jest przygotowanie liderów edukacji włączającej, którzy będą realizować szkolenia dla rad pedagogicznych w szkołach na terenie swoich województw. Wydarzenie służyło poszerzeniu wiedzy oraz podniesieniu kompetencji pracowników placówek doskonalenia nauczycieli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych m.in. w zakresie metod pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnymi oraz włączania tych uczniów do szkół ogólnodostępnych, jak również znajomości skutecznych sposobów reagowania w sytuacjach przemocy rówieśniczej.

W drugiej edycji szkolenia pt.: „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej” wzięły udział 33 osoby z całej Polski. Spotkanie odbyło się w dniach 16-18 listopada 2015 r. w Warszawie. Zostało zorganizowane przez Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji w ramach Rządowego programu na lata 2014–2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza na konferencję pt.: Uczeń zdolny – szansa i wyzwanie, która odbędzie się 8 grudnia 2015 r. w Auli Ośrodka Rozwoju Edukacji. Celem przedsięwzięcia jest upowszechnianie wiedzy dotyczącej organizacji kształcenia uczniów zdolnych, poszerzenie wiedzy w zakresie sposobów identyfikacji, rozwijania zainteresowań, predyspozycji i zdolności uczniów w szkole oraz wymiana dobrych praktyk. Konferencja skierowana jest do przedstawicieli Szkół Odkrywców Talentów i Miejsc Odkrywania Talentów, placówek doskonalenia nauczycieli i poradni psychologiczno-pedagogicznych. Zapisy na konferencję za pomocą elektronicznego formularza.

Informujemy, że 1 września 2015 r. weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz. U. z lipca 2015 r., poz. 1202).

Czytaj więcejUczniowie z różnych kultur w szkole