OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI

Logo ORE"
Godło Rzeczpospolitej Polskiej
baner Specjalne potrzeby
Podziękowania dla Magdaleny Politańskiej i Iwony Stelmaszczyk - Dyby koordynatorek pilotażu Modelu w Warszawie Dzielnica Wola

W dniu 2 marca 2016 r. w auli ORE zaprezentowano efekty wdrażania Modelu w ramach pilotażu trwającego 10 miesięcy. Wicedyrektor ORE Dorota Żyro wręczyła podziękowania koordynatorom i realizatorom przedsięwzięcia. Wykład inauguracyjny wygłoszony przez Panią Profesor dr hab. Barbarę Skałbanię wskazał na potrzebę budowania lokalnej koalicji na rzecz pozytywnej zmiany wokół dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i ich rodzin.

Czytaj więcejKonferencja „Upowszechnianie Modelu Lokalnej Współpracy na rzecz dzieci ze specjalnymi potrzebami...

Uczestnicy seminarium w Sulejówku

W dniu 1 marca 2016 r. odbyło się spotkanie zespołu naukowego z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Warszawie z koordynatorami, moderatorami oraz realizatorami pilotażu Modelu Lokalnej Współpracy na rzecz dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Czytaj więcejSeminarium „Ewaluacja Modelu Lokalnej Współpracy na rzecz dziecka ze specjalnymi potrzebami...

Chłopiec z książką siedzący na podłodze pod regałem

W dniach 8-9 marca 2016 r. w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku odbyło się  seminarium pt. „Uczeń z Zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej”. W spotkaniu wzięli udział eksperci zajmujący się tą problematyką, reprezentujący różne środowiska i instytucje. Mieliśmy przyjemność gościć przedstawicieli kuratorium oświaty, poradni psychologiczno – pedagogicznych, organizacji pozarządowych, szkół publicznych oraz rodziców dzieci z Zespołem Aspergera. 

Czytaj więcejSeminarium: Uczeń z Zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej

Dzieci przy stole, chłopiec opiera głowę na ręku

Depresja jednym z najczęściej występujących zaburzeń psychicznych. Charakteryzuje się długotrwale obniżonym nastrojem oraz szeregiem innych objawów psychicznych i somatycznych. Wbrew powszechnej opinii może dotykać również dzieci i młodzież. Obserwacje specjalistów wskazują na wzrost liczby zachorowań wśród tych grup wiekowych. Według najnowszych statystyk wystąpieniem choroby jest zagrożony nawet co czwarty nastolatek.

Czytaj więcejZaburzenia depresyjne u dzieci i młodzieży

Seminarium „Pomóc talentowi rozkwitnąć – lokalne działania koalicyjne na rzecz uczniów zdolnych”

Omówienie przykładów działań koalicyjnych wspierających szkołę w pracy z uczniem zdolnym, analiza możliwości upowszechniania na terenie kraju sprawdzonych rozwiązań, wymiana doświadczeń oraz dobrych praktyk dotyczących działań szkół i placówek to cele seminarium pt.: „Pomóc talentowi rozkwitnąć – lokalne działania koalicyjne na rzecz uczniów zdolnych”. Do udziału w seminarium zaproszono przedstawicieli placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, Szkół Odkrywców Talentów i Miejsc Odkrywania Talentów oraz instytucji i organizacji wspierających szczególnie uzdolnionych.

Czytaj więcej„Pomóc talentowi rozkwitnąć – lokalne działania koalicyjne na rzecz uczniów zdolnych”


Nowości wydawnicze ORE

Pobierz z Biblioteki Cyfrowej ORE