baner Kompetencje Językowe

Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Goethe Institut w Warszawie zapraszają nauczycieli języka niemieckiego na szkolenie w języku niemieckim: Zrozumieć język filmu. Aktywna praca z filmem na lekcji języka niemieckiego w ramach projektu „Sieć ekspertów programu DELFORT”. Ogólne cele szkolenia:

 • wymiana doświadczeń na temat pracy z filmem na lekcji języka niemieckiego
 • możliwości zastosowania filmów krótkometrażowych na lekcji języka niemieckiego
 • omówienie ćwiczeń w trakcie oglądania i po obejrzeniu filmu
 • prezentacja wybranych filmów krótkometrażowych
 • dydaktyzacja wybranych filmów

Region dolnośląski & opolski
Lider projektu: Małgorzata Kupis

Więcej...

Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Goethe Institut w Warszawie zapraszają nauczycieli języka niemieckiego na szkolenie w języku niemieckim: Film na lekcji języka niemieckiego – dlaczego nie? w ramach projektu „Sieć ekspertów programu DELFORT”. Ogólne cele szkolenia:

 • Wymiana doświadczeń na temat zastosowania filmów na lekcji języka niemieckiego
 • Prezentacja wybranych filmów krótkometrażowych
 • Zaprezentowanie ćwiczeń i zadań dla uczniów
 • Wypracowanie zwięzłych propozycji lekcyjnych

Region śląski, małopolski
Lider projektu: Grażyna Zenderowska-Korpus

Więcej...

Europejskie Centrum Języków Nowożytnych w Grazu zaprasza do składania wniosków na projekty w ramach programu obejmującego okres 2016-2019. Hasło przewodnie to ”Kluczowe znaczenie języków w nauczaniu”. Zaproszenie zostało opracowane w ścisłej współpracy z ekspertami i zainteresowanymi stronami w państwach członkowskich i w pełni odzwierciedla obecne priorytety edukacji językowej w państwach członkowskich. Szczegóły znajdują się na stronie call.ecml.at. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 1 maja 2015. Gorąco zachęcamy do składnia wniosków.

Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Goethe Institut w Warszawie zapraszają nauczycieli języka niemieckiego na szkolenie w języku niemieckim Filmy krótkometrażowe na lekcji języka niemieckiego w ramach projektu „Sieć ekspertów programu DELFORT”.  Ogólne cele szkolenia:

 • wymiana doświadczeń na temat pracy z filmem na lekcji języka niemieckiego
 • możliwości zastosowania filmów krótkometrażowych na lekcji języka niemieckiego
 • omówienie ćwiczeń w trakcie oglądania i po obejrzeniu filmu
 • prezentacja wybranych filmów krótkometrażowych
 • dydaktyzacja wybranych filmów

Region Mazowsze
Lider projektu: Aneta Gładys

Więcej...

Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Goethe Institut w Warszawie zapraszają nauczycieli języka niemieckiego na szkolenie w języku niemieckim „Filmy krótkometrażowe na lekcji języka niemieckiego” w ramach projektu „Sieć ekspertów programu DELFORT”. Ogólne cele szkolenia:

 • wymiana doświadczeń na temat pracy z filmem na lekcji języka niemieckiego
 • możliwości zastosowania filmów krótkometrażowych na lekcji języka niemieckiego
 • omówienie ćwiczeń w trakcie oglądania i po obejrzeniu filmu
 • prezentacja wybranych filmów krótkometrażowych
 • dydaktyzacja wybranych filmów

Region dolnośląski
Lider projektu: Małgorzata Urlich-Kornacka

Wiecej...


Nowości wydawnicze ORE

Pobierz z Biblioteki Cyfrowej ORE