{module Wydział Rozwoju Szkół i Placówek|rounded}

 

 1. Bogdanowicz M.: Ryzyko dysleksji. Problem i diagnozowanie. Skala Ryzyka Dysleksji wraz z normami dla klas 0 i 1. Gdańsk 2003. Wyd. Harmonia.
 2. Bogdanowicz M., Adryjanek A.: Uczeń z dysleksją w szkole. Gdańsk 2004. Wyd. Operon.
 3. Bogdanowicz M., Adryjanek A., Rożyńska M.: Uczeń z dysleksją w domu. Gdańsk 2007. Wyd. Operon.
 4. Bogdanowicz M.: Skala Ryzyka Dysleksji - wersja multimedialna. Gdańsk 2009. Young Digital Poland.
 5. Bogdanowicz M.: Skala Ryzyka Dysleksji SDR – 6 dla dzieci rozpoczynających naukę szkolną. Gdańsk 2010. PTPiP.
 6. Bogdanowicz M.: Kwestionariusz rozpoznawania ryzyka specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci rozpoczynających naukę szkolną w I klasie. Gdynia 2010. W: Krasowicz-Kupis G. (red): Dysleksja rozwojowa. Perspektywa psychologiczna. Gdańsk 2006. Wyd. Harmonia.
 7. Bogdanowicz M., Kalka D., Radtke B.M., Sajewicz – Radtke U.: Diagnoza przyczyn niepowodzeń szkolnych dla 8 latków. Gdańsk 2008. PTPiP.
 8. Bogdanowicz M., Jaworowska A., Krasowicz-Kupis G., Matczak A., Pelc-Pękala O., Pietras I., Stańczak J., Szczerbiński M.: Diagnoza dysleksji u uczniów klasy III szkoły podstawowej. Warszawa 2008. PTP.
 9. Bogdanowicz M.: Test Czytania Głośnego Dom Marka. Gdańsk 2009. PTPiP.
 10. Bogdanowicz M., Kalka D., Radtke B.M., Sajewicz–Radtke U. (c), Bateria metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio- i sześcioletnich. Gdańsk 2010. PTPiP.
 11. Bogdanowicz, M., Smoleń M. (red.): Dysleksja w kontekście nauczania języków obcych. Wyd. Harmonia. Gdańsk 2004.
 12. Brejnak W. Dysleksja (praca zbiorowa). Warszawa 2003, Wyd. PZWL.
 13. Frydrychowicz A, Koźniewska E. Matuszewski A., Zwierzyńska E.: Skala Gotowości Szkolnej. Warszawa 2006. Wyd. CMPPP.
 14. Gruszczyk-Kolczyńska E.: Dzieci ze specjalnymi trudnościami w uczeniu się matematyki. Warszawa 2008, Wyd. WSiP.
 15. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska E.: Wspomaganie dzieci w rozwoju zdolności uwagi i zapamiętywania. Warszawa 2005. Wyd. WSiP.
 16. Krasowicz-Kupis G: Psychologia dysleksji. Warszawa 2008. PWN.
 17. Mielcarek D. (red.): Mini-max o dysleksji. Warszawa 2006, Wyd. Sevent-Sea.
 18. Reid G., Wearmouth J.: Dysleksja. Teoria i praktyka. Gdańsk 2008. GWP.
 19. Szczerbiński M., Pelc-Pękala O.: Test dekodowania. Kraków 2008. PTD.