OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI

Logo ORE"
Godło Rzeczpospolitej Polskiej
baner Kompetencje Językowe

 

Zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe (CLIL – od angielskiego Content and Language Integrated Learning) określane najczęściej jako nauczanie dwujęzyczne to jednoczesne nauczanie przedmiotu i języka obcego, nauczanie treści przedmiotowych poprzez język obcy. Projekt Nauczanie Dwujęzyczne zapoczątkowany został przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i jest kontynuowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Dotychczas opracowane materiały dotyczące projektu dostępne są w materiałach do pobrania