baner Nadzór Pedagogiczny


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

W dniach 23-26 marca 2013 roku w Krakowie odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona jakości edukacji. Konferencja zorganizowana została w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły”, prowadzonego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, Uniwersytet Jagielloński oraz Erę Ewaluacji. Konferencja, w której uczestniczyło prawie 400 osób miała na celu umożliwienie dyskusji i zachęcenie do refleksji nad elementami, decydującymi o jakości każdej inicjatywy edukacyjnej.


„Chcielibyśmy dać wszystkim polskim uczniom szansę, aby stali się pełnymi zadowolenia, odnoszącymi sukcesy obywatelami świata. W edukacji są mechanizmy, dzięki którym można osiągnąć ten cel. Jednym z nich jest właśnie odpowiedzialność i profesjonalizm nauczycieli” – mówiła w przemówieniu inauguracyjnym Joanna Berdzik, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Wiodącym tematem było wzmacnianie autonomii, profesjonalizmu i odpowiedzialności nauczycieli oraz wsparcie dyrektorów w świadomym organizowaniu pracy nauczycieli. „Odpowiedzialni, czyli profesjonalni, czyli aktywni, czyli współpracujący i gotowi do wyrażenia swojego stanowiska w sposób otwarty i zdecydowany, nieustannie uczący się i poszukujący – to częściowa charakterystyka dyrektorów, nauczycieli i wszystkich innych zawodowo związanych z edukacją osób, które zmieniają na lepsze świat wokół siebie. Jestem przekonany, że tacy są uczestnicy konferencji Jakość edukacji czy/i jakość ewaluacji, a jeśli nie, to kiedy - jak nie teraz właśnie zacząć nad tym pracować…? Żadna konferencja nie zaspokoi tego oczekiwania, ale nasze spotkanie umożliwia uczenie się od siebie nawzajem w atmosferze intelektualnej ciekawości, wolności eksperymentowania i niczym nieskrępowanej ciekawości. Rozmawiajmy więc, zadawajmy pytania, znajdujmy różne odpowiedzi, planujmy i snujmy wizje rozwoju – uczmy się.” – napisał w liście do uczestników dr hab. Grzegorz Mazurkiewicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego.


Najważniejsze tezy i refleksje pokonferencyjne – na stronie internetowej Systemu ewaluacji i nadzoru pedagogicznego

Konferencja „Jakość edukacji czy/i jakość ewaluacji"
Konferencja „Jakość edukacji czy/i jakość ewaluacji"
Konferencja „Jakość edukacji czy/i jakość ewaluacji"
Konferencja „Jakość edukacji czy/i jakość ewaluacji"
Konferencja „Jakość edukacji czy/i jakość ewaluacji"
Konferencja „Jakość edukacji czy/i jakość ewaluacji"


Opracował Jakub Osiński

 

 


 


Nowości wydawnicze ORE

Pobierz z Biblioteki Cyfrowej ORE