baner Zarządzanie oświatą


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Zachęcamy do lektury broszury pt. „Sześciolatki w szkole. Działania samorządów - dobre praktyki.” przygotowanej w ramach projektu systemowego „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym.” Publikacja upowszechnia wyniki badań zleconych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w lutym 2012 roku na temat działań podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie obniżenia wieku szkolnego.

 

W ramach badania przeprowadzone zostały wywiady z przedstawicielami samorządów gminnych z wysokim odsetkiem sześciolatków wśród pierwszoklasistów. 

 

Niewątpliwą zaletą tej niewielkiej publikacji jest to, że opisuje działania, które zostały podjęte przez poszczególne gminy w celu jak najlepszego przygotowania szkół na przyjęcie 6-letnich uczniów. Zaprezentowane przykłady dobrych praktyk (gmin miejskich, wiejskich i miejsko-wiejskich) w omawianym zakresie mogą zostać wykorzystane przez inne samorządy. 

 

Zapraszamy do lektury. Broszura będzie upowszechniana wśród samorządowców podczas szkoleń oraz innych przedsięwzięć realizowanych w ramach projektu z udziałem przedstawicieli JST. Wersja elektroniczna broszury dostępna w materiałach do pobrania


Więcej na temat broszury, także na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej

Opracowała D. Jastrzębska 

 

 


 

alt


Nowości wydawnicze ORE

Pobierz z Biblioteki Cyfrowej ORE