baner Wychowanie i profilaktyka

 

Chronimy dzieci. Celem programu jest ochrona dzieci przed przemocą ze strony osób dorosłych (rodziców, opiekunów, pracowników placówki) oraz rówieśników. Program realizowany jest poprzez wdrażanie standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem zapisanych w polityce ochrony dzieci ustalonej w placówce. Więcej informacji na stronie chronimydzieci.pl
Zaktualizowano: 29 czerwca 2015