baner Wychowanie i profilaktyka

 

Prezentacja: Rządowy program na lata 2014–2016 Bezpieczna i Przyjazna Szkoła [pdf. 1,9 MB]

Prezentacja: Przemoc rówieśnicza – o czym musimy pamiętać, a często zapominamy [pdf. 373 KB]

Film: Przemoc rówieśnicza – podstawowe informacje (dr hab. Jacek Pyżalski, prof. UAM)

Film: Co działa w przeciwdziałaniu przemocy rówieśniczej? (dr hab. Jacek Pyżalski, prof. UAM)

Materiały z konferencji profilaktycznych „Program wychowawczy i działania profilaktyczne realizowane w szkołach i placówkach systemu oświaty. Rekomendowane kierunki działań”:

Jak kochać i wymagać. Poradnik dla rodziców
Data dodania: 2016-07-18 [pdf. 5.53 MB]

Ulotka informacyjna o programie „Unplugged”
Data dodania: 2016-12-29 [pdf. 1.16 MB]

Zaktualizowano: 14 czerwca 2017