OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI

Logo ORE"
Godło Rzeczpospolitej Polskiej
baner Zarządzanie oświatą

Uprzejmie informujemy, że szkolenia w projekcie realizuje firma VULCAN Sp. z o.o. – Partner Ośrodka Rozwoju Edukacji. Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniach zapraszamy na stronę: www.zarzadzanie.oswiata.vulcan.edu.pl lub kontakt z p. Agnieszką Krażewską, nr. tel: 71 347 48 70


09 listopada 2015

Zapraszamy do skorzystania z nowych tematów szkoleń e-learningowych, których celem jest podniesienie kompetencji przedstawicieli JST w zakresie wykorzystywania w procesie zarządzania rzetelnych danych i informacji oraz wdrażanie w edukacji nowych technologii cyfrowych. Szkolenia adresowane są do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, które są organami prowadzącymi szkoły.

Czytaj więcejo: Nowe tematy szkoleń e-learningowych dla samorządowców

04 listopada 2015

Skuteczna zdolność szkół do wdrażania elementów e-szkoły wiąże się z zapewnieniem im dostępu do szybkiego Internetu, jak również organizacji infrastruktury. Kluczem do sukcesów koncepcji e-szkoły jest zatem odpowiednia polityka JST, która powinna prowadzić do stworzenia szkołom warunków do nauczania w realiach XXI wieku.

Czytaj więcejo: E- wyzwania dla samorządów

29 października 2015

Zaprezentowanie pozytywnych przykładów zmian w oświacie samorządowej, jakie dokonały się w ostatnim 5-leciu oraz zidentyfikowanie wyzwań stojących przed JST w najbliższych latach – było ideą przewodnią konferencji podsumowujących projekt w Katowicach, Kołobrzegu i Warszawie. W konferencjach uczestniczyli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, dyrektorzy szkół/placówek oraz pracownicy instytucji wspomagania - w sumie łącznie ok. 500 osób.

Czytaj więcejo: Samorządy zmieniają oświatę - konferencje podsumowujące projekt

28 października 2015

Włączanie uczniów z niepełnosprawnością do szkolnej społeczności jest procesem, nie odbywa się przez sam fakt przebywania takiego dziecka w szkole czy przedszkolu. Proces ten wymaga zaangażowania się wielu podmiotów: dyrektora, nauczycieli, poradni psychologiczno–pedagogicznej i rodziców, ale przede wszystkim organu prowadzącego.

Czytaj więcejo: Kształcenie specjalne – poradnik dla samorządu


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Nowości wydawnicze ORE

Pobierz z Biblioteki Cyfrowej ORE