OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI

Logo ORE"
Godło Rzeczpospolitej Polskiej
baner Przywództwo

 

 

13 listopada 2015
tablica men

10 listopada 2015 r. Minister Edukacji Narodowej zatwierdził ramowy plan i program kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą.

Czytaj więcejo: Nowy ramowy plan i program kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą

13 listopada 2015

Modele kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół i placówek powstały w projekcie „Przywództwo i zarządzanie w oświacie - opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/ placówek” realizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji i Uniwersytet Jagielloński (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej) jako propozycja odpowiedzi na jedno z wyzwań stawianych szkole przez współczesny świat – zapewnienie efektywnego reagowania na zmieniające się potrzeby.

Czytaj więcejo: Modele kształcenia kandydatów na dyrektorów szkół i placówek oraz doskonalenia kadry kierowniczej...

13 listopada 2015

Propozycje programów doskonalenia są praktyczną odpowiedzią na pytania o zmiany w sposobie szkolenia i wspierania w rozwoju dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli. Opracowane zostały z myślą o doskonaleniu kompetencji przywódczych w tej grupie odbiorców, a w konsekwencji podniesieniu jakości edukacji i wzmocnieniu roli dyrektora w procesie inicjowania i realizowania działań doskonalących proces uczenia się, jak i zarządzanie tym procesem.

Czytaj więcejo: Programy doskonalenia kadry kierowniczej – propozycje

02 października 2015

W projekcie Przywództwo i zarządzanie  w oświacie - opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek realizowanym wspólnie przez Uniwersytet Jagielloński i Ośrodek Rozwoju Edukacji, na podstawie opinii zbieranych od uczestników szkoleń i konferencji, opracowano rekomendacje do zmian w systemie wsparcia kierowanego do kadry kierowniczej oświaty.

Zapraszamy Państwa do wypełnienia ankiety, w której prosimy o ocenę powstałych rekomendacji oraz wyrażenia swojej o nich opinii. Państwa opinie pozwolą nam na dokonanie jeszcze jednej weryfikacji wniosków, które - mamy nadzieję - przełożą się na organizację i problematykę wsparcia kierowanego do dyrektorów szkól i placówek. Ankieta została zamieszczona pod adresem: Rekomendacje dla przywództwa edukacyjnego - opinie i będzie aktywna do 25 października 2015 roku.

11 września 2015

Ośrodek Rozwoju Edukacji, beneficjent projektu „Przywództwo i zarządzanie w oświacie – opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek”współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poszukuje Wykonawców, którzy:

  1. przygotują pakiet 10 programów szkoleń z wykorzystaniem materiałów powstałych w projekcie: BIP - Zamówienia publiczne
  2. przeprowadzą cykl  8 seminariów dla pracowników placówek doskonalenia nt. sposobu wykorzystania w praktyce szkoleniowej materiałów powstałych w projekcie: BIP - Zamówienia publiczne


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Nowości wydawnicze ORE

Pobierz z Biblioteki Cyfrowej ORE