O??RODEK ROZWOJU EDUKACJI

Logo ORE"
Godło Rzeczpospolitej Polskiej

baner Nadzór Pedagogiczny
18 listopada 2015

Zakończył się cykl dwudniowych szkoleń pt. W kierunku dobrej szkoły… Jak spełniać wymagania państwa wobec szkół?, które realizowane były w Bydgoszczy, Suwałkach i Lublinie. Szkolenie dedykowane było przede wszystkim nauczycielom, dyrektorom szkół, przedstawicielom samorządu terytorialnego oraz pracownikom placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych.

Czytaj więcejo: Podsumowanie cyklu szkoleń pt. „W kierunku dobrej szkoły... Jak spełniać wymagania państwa wobec...

03 lipca 2015

Zakończyliśmy cykl szkoleń (Łódź, Suwałki, Lublin) zatytułowanych „Dokąd zmierza edukacja XXI wieku?”. Wzięło w nich udział ponad 300 osób (pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków doskonalenia nauczycieli (ODN), bibliotek pedagogicznych, jednostek samorządu terytorialnego (JST), przedstawicieli kuratoriów oświaty (KO), dyrektorów szkół, nauczycieli).

Czytaj więcejo: Dokąd zmierza edukacja XXI wieku?

22 kwietnia 2015
Zapraszamy na szkolenie pt. "W kierunku dobrej szkoły - jak wspomagać szkoły w spełnianiu wymagań państwa?", które odbędzie się w Bydgoszczy w dniach 12-13 maja 2015 r.

Czytaj więcejo: Zapraszamy na szkolenie w Bydgoszczy

16 kwietnia 2015

Szkoła wobec wymagań państwa: poradniki

Zachęcamy do zapoznania się z wizją współczesnej szkoły zawartą w wymaganiach postawionych przez państwo szkołom i placówkom oświatowym. Szkoły otrzymują informacje o poziomie spełniania tych wymagań w wyniku ewaluacji zewnętrznej prowadzonej przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny (najczęściej są to właściwi kuratorzy oświaty). Rezultatem każdej ewaluacji zewnętrznej jest raport przekazywany szkole (placówce) i organowi prowadzącemu oraz publikowany na stronie internetowej npseo.pl.

Czytaj więcejo: Szkoła wobec wymagań państwa − poradniki


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Nowości wydawnicze ORE

Pobierz z Biblioteki Cyfrowej ORE