OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI

Logo ORE"
Godło Rzeczpospolitej Polskiej
A A A
Zarządzanie oświatą w samorządach - baner
11 stycznia 2017

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko menedżera w projekcie pozakonkursowym pn. „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów.” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Termin składania ofert upływa w dniu 20 stycznia o godz. 16.00

Czytaj więcej

09 grudnia 2016

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizujący projekt pozakonkursowy „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym wykonania usługi polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu w zakresie organizacyjnym i rekrutacyjnym wydarzeń, tj. szkoleń, konferencji  i spotkań. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ORE.

09 grudnia 2016

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizujący projekt pozakonkursowy „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów”, współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, poszukuje Wykonawcy usługi polegającej na realizacji 4 filmów.

Czytaj więcej

29 listopada 2016

To jedno z wielu pytań, na które odpowiedzi poszukiwali eksperci uczestniczący w kolejnym już seminarium dedykowanym opracowaniu programów szkoleniowo-doradczych dla przedstawicieli JST  w dniach 20-23 października 2016r. w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku.

Czytaj więcej...

28 listopada 2016

Od czerwca 2016r. samorządowcy uczestniczący w pracach 3 Grup Wymiany Doświadczeń (GWD); Wiejskiej, Miejskiej i Powiatowej pracowali nad zdiagnozowaniem potrzeb jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wspomagania szkół oraz skuteczności podejmowanych działań w rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów. Efektem tych prac są raporty oraz rekomendacje do programów szkoleniowo-doradczych.

Czytaj więcej...

Samorządowe przykłady dobrych praktyk

_____________________________
Partner projektu

Logo związku miast polskich