O??RODEK ROZWOJU EDUKACJI

Logo ORE"
Godło Rzeczpospolitej Polskiej

Zarządzanie oświatą w samorządach - baner
02 czerwca 2017
Zapraszamy do zgłaszania dobrych praktyk w zakresie wspomagania szkół w rozwoju kluczowych kompetencji uczniów. Naszym celem jest gromadzenie i upowszechnianie przykładów skutecznych działań prowadzonych przez pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych oraz trenerów oświaty. Zachęcamy osoby wspomagające szkoły i przedszkola do dzielenia się rozwiązaniami, które sprawdziły się w pracy. Najbliższy termin składania ofert – do 30 czerwca!

Czytaj więcej...

24 kwietnia 2017

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem szkoleniami z zakresu finansowania zadań oświatowych uruchamiamy zapisy na dodatkowy termin, tj. 21–22 czerwca 2017 r.

Czytaj więcej...

23 marca 2017

Jednostki samorządu terytorialnego sprawują nadzór nad działalnością szkół i placówek w zakresie spraw finansowych i administracyjnych. Aktualnie w Ministerstwie Edukacji Narodowej trwają prace nad wstępnymi założeniami nowego modelu podziału kwoty podstawowej subwencji oświatowej oraz koncepcji finansowania zadań oświatowych.

Czytaj więcej...

06 marca 2017

Z przyjemnością informujemy, że do uczestnictwa w pilotażu (szkolenia i doradztwo) zakwalifikowały się 33 jednostki samorządu terytorialnego (JST). Poniżej lista z podziałem na grupy. Gratulujemy i życzymy owocnej pracy! W ciągu najbliższych dwóch tygodni skontaktujemy się z zakwalifikowanymi JST w celu przekazania wszystkich informacji organizacyjnych związanych z przebiegiem pilotażu.

Czytaj więcej...

02 lutego 2017

Zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego (JST) do uczestnictwa w pilotażu, którego celem jest weryfikacja opracowanych w ramach projektu programów szkoleniowo-doradczych dla samorządowców. Pilotaż realizowany będzie w formie szkoleń oraz doradztwa adresowanych do 2–4-osobowych zespołów delegowanych przez JST. Szkolenia mają przyczynić się do wypracowania strategicznych rozwiązań, które po zakończeniu pilotażu zostaną wdrożone do praktyki samorządowej.

Czytaj więcej...