OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI

Logo ORE"
Godło Rzeczpospolitej Polskiej
Zarządzanie oświatą w samorządach - baner
02 lutego 2017

Zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego (JST) do uczestnictwa w pilotażu, którego celem jest weryfikacja opracowanych w ramach projektu programów szkoleniowo-doradczych dla samorządowców. Pilotaż realizowany będzie w formie szkoleń oraz doradztwa adresowanych do 2–4-osobowych zespołów delegowanych przez JST. Szkolenia mają przyczynić się do wypracowania strategicznych rozwiązań, które po zakończeniu pilotażu zostaną wdrożone do praktyki samorządowej.

Czytaj więcej...

06 lutego 2017

W grudniu 2016 r. zakończyły się prace nad programami szkoleniowo-doradczymi dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST). Ich autorami byli eksperci wyłonieni w trybie otwartego konkursu. Przygotowane programy zostały przekazane Związkowi Miast Polskich. Konsultacje programów przebiegały w następujących terminach:

  • 12–13 stycznia 2017 r. w Koziegłowach: Wiejska Grupa Wymiany Doświadczeń,
  • 19–20 stycznia 2017 r. w Kutnie: Miejska Grupa Wymiany Doświadczeń,
  • 26–27 stycznia 2017 r. w Jędrzejowie: Powiatowa Grupa Wymiany Doświadczeń.

    Czytaj więcej...

09 grudnia 2016

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizujący projekt pozakonkursowy „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym wykonania usługi polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu w zakresie organizacyjnym i rekrutacyjnym wydarzeń, tj. szkoleń, konferencji  i spotkań. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ORE.

29 listopada 2016

To jedno z wielu pytań, na które odpowiedzi poszukiwali eksperci uczestniczący w kolejnym już seminarium dedykowanym opracowaniu programów szkoleniowo-doradczych dla przedstawicieli JST  w dniach 20-23 października 2016r. w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku.

Czytaj więcej...

28 listopada 2016

Od czerwca 2016r. samorządowcy uczestniczący w pracach 3 Grup Wymiany Doświadczeń (GWD); Wiejskiej, Miejskiej i Powiatowej pracowali nad zdiagnozowaniem potrzeb jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wspomagania szkół oraz skuteczności podejmowanych działań w rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów. Efektem tych prac są raporty oraz rekomendacje do programów szkoleniowo-doradczych.

Czytaj więcej...

Samorządowe przykłady dobrych praktyk

_____________________________
Partner projektu

Logo związku miast polskich