Wspomaganie szkół w rozwoju - baner projektu
19 września 2017

W terminie 2–4 października 2017 r. odbędzie się międzysieciowe spotkanie uczestników ogólnopolskich sieci współpracy i samokształcenia „Jak wspomagać szkoły w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów? Rola osoby wspomagającej w zmieniającym się systemie edukacji”. Celem spotkania będzie przybliżenie zmian zachodzących w systemie edukacji dotyczących diagnozy funkcjonalnej i programów wychowawczo-profilaktycznych.

Czytaj więcej...

28 sierpnia 2017

Szanowni Państwo,

Na stronie internetowej POWER MEN pojawiła się informacja związana z ogłoszeniem przez Instytucję Pośredniczącąkonkursu  w ramach Działania 2.10 Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów z zakresu kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia (Wspomaganie II). Zachęcamy do zapoznania się z informacją.

20 lipca 2017

Na stronie internetowej POWER MEN pojawiła się informacja o nowym konkursie dotyczącym szkoleń i doradztwa dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły w ramach Działania 2.10. Rozpoczęcie naboru wniosków do konkursu planowane jest na wrzesień 2017 r. Zachęcamy do zapoznania się z informacją na temat konkursu na stronie MEN.

6 lipca 2017

W nowej zakładce publikujemy materiały szkoleniowe dotyczące kształtowania kompetencji kluczowych w procesowym wspomaganiu szkół. Każde z opracowań zawiera zestaw narzędzi służących diagnozie pracy szkoły/przedszkola, planowaniu, realizacji działań oraz podsumowywaniu procesu wspomagania w poszczególnych obszarach tematycznych.

Czytaj więcej...

2 czerwca 2017
Zapraszamy do zgłaszania dobrych praktyk w zakresie wspomagania szkół w rozwoju kluczowych kompetencji uczniów. Naszym celem jest gromadzenie i upowszechnianie przykładów skutecznych działań prowadzonych przez pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych oraz trenerów oświaty. Zachęcamy osoby wspomagające szkoły i przedszkola do dzielenia się rozwiązaniami, które sprawdziły się w pracy. Najbliższy termin składania ofert – do 30 września!

Czytaj więcej...