OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI

Logo ORE"
Godło Rzeczpospolitej Polskiej
Wspomaganie szkół w rozwoju - baner projektu
12 kwietnia 2017

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej sieci współpracy i samokształcenia „Wychowanie i profilaktyka w szkole – wspomaganie pracy szkoły w kształtowaniu postaw uczniów”. Obszarem pracy sieci będą zarówno zmiany prawne związane z opracowywaniem programów wychowawczo-profilaktycznych, jak i wspomaganie pracy szkoły w kształtowaniu postaw uczniów.

Czytaj więcej...

07 kwietnia 2017

Zajęcia adresowane będą do uczestników ogólnopolskich sieci współpracy i samokształcenia (pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych, doradców metodycznych i trenerów oświaty) moderowanych przez pracowników ORE. Będą prowadzone w formie konsultacji grupowych (20 godzin stacjonarnych i 30 godzin online), aktywnymi metodami pracy. Wybór tematów oraz czas trwania zajęć będzie wynikać ze zdiagnozowanych potrzeb uczestników poszczególnych sieci.

Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi w ogłoszeniu:  bip.ore.edu.pl

27 marca 2017

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje 4 ekspertów do zespołu, który opracuje system walidacji i certyfikacji osób prowadzących szkolenia dla pracowników systemu oświaty i działania rozwojowe skierowane do szkół i przedszkoli

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 2 kwietnia 2017.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie szczegółowej koncepcji systemu walidacji i certyfikacji dla osób prowadzących szkolenia pracowników systemu oświaty i działania rozwojowe skierowane do szkół i przedszkoli oraz przeprowadzenie zajęć na spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych.

Czytaj więcej

 

20 lutego 2017

W styczniu rozpoczęły pracę ogólnopolskie sieci współpracy i samokształcenia. W 12 tematycznych sieciach uczestniczy blisko 300 pracowników odpowiedzialnych za wspomaganie szkół. Wymieniają się doświadczeniami, wspólnie poszukują nowych rozwiązań, doskonalą swój warsztat pracy w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów. Osoby zainteresowane dołączeniem do grona uczestników prosimy o kontakt z koordynatorem danej sieci.

Czytaj więcej...

16 lutego 2017

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje osoby do do redakcji merytorycznej zestawu materiałów szkoleniowych, służących wspomaganiu szkół w rozwoju kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 26 lutego 2017 r.

Czytaj więcej...