O??RODEK ROZWOJU EDUKACJI

Logo ORE"
Godło Rzeczpospolitej Polskiej

Wspomaganie szkół w rozwoju - baner projektu
20 lipca 2017

Na stronie internetowej POWER MEN pojawiła się informacja o nowym konkursie dotyczącym szkoleń i doradztwa dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły w ramach Działania 2.10. Rozpoczęcie naboru wniosków do konkursu planowane jest na wrzesień 2017 r. Zachęcamy do zapoznania się z informacją na temat konkursu na stronie MEN.

06 lipca 2017

W nowej zakładce publikujemy materiały szkoleniowe dotyczące kształtowania kompetencji kluczowych w procesowym wspomaganiu szkół. Każde z opracowań zawiera zestaw narzędzi służących diagnozie pracy szkoły/przedszkola, planowaniu, realizacji działań oraz podsumowywaniu procesu wspomagania w poszczególnych obszarach tematycznych.

Czytaj więcej...

02 czerwca 2017
Zapraszamy do zgłaszania dobrych praktyk w zakresie wspomagania szkół w rozwoju kluczowych kompetencji uczniów. Naszym celem jest gromadzenie i upowszechnianie przykładów skutecznych działań prowadzonych przez pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych oraz trenerów oświaty. Zachęcamy osoby wspomagające szkoły i przedszkola do dzielenia się rozwiązaniami, które sprawdziły się w pracy. Najbliższy termin składania ofert – do 30 czerwca!

Czytaj więcej...

12 kwietnia 2017

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej sieci współpracy i samokształcenia „Wychowanie i profilaktyka w szkole – wspomaganie pracy szkoły w kształtowaniu postaw uczniów”. Obszarem pracy sieci będą zarówno zmiany prawne związane z opracowywaniem programów wychowawczo-profilaktycznych, jak i wspomaganie pracy szkoły w kształtowaniu postaw uczniów.

Czytaj więcej...

07 kwietnia 2017

Zajęcia adresowane będą do uczestników ogólnopolskich sieci współpracy i samokształcenia (pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych, doradców metodycznych i trenerów oświaty) moderowanych przez pracowników ORE. Będą prowadzone w formie konsultacji grupowych (20 godzin stacjonarnych i 30 godzin online), aktywnymi metodami pracy. Wybór tematów oraz czas trwania zajęć będzie wynikać ze zdiagnozowanych potrzeb uczestników poszczególnych sieci.

Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi w ogłoszeniu:  bip.ore.edu.pl