OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI

Logo ORE"
Godło Rzeczpospolitej Polskiej
A A A
Wspomaganie szkół w rozwoju - baner projektu
18 stycznia 2017

Zapraszamy pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych oraz trenerów do udziału w dwóch nowych ogólnopolskich sieciach współpracy i samokształcenia. Celem spotkań jest przygotowanie pracowników systemu edukacji do wspomagania szkół i placówek oświatowych w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów.

Czytaj więcej...

20 grudnia 2016

Zamknęliśmy formularze rekrutacyjne, ale nie zablokowaliśmy naboru do Ogólnopolskich Sieci Współpracy. Do końca stycznia istnieje możliwość dołączenia do niektórych sieci (listę sieci i nazwiska koordynatorów znajdują się w dalszej części informacji). Z uwagi ograniczoną pulę miejsc, zapisy prowadzone będą bezpośrednio u koordynatorów

Czytaj więcej...

23 listopada 2016
baner projektu

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje autorów do opracowania materiałów pomocniczych, służących wspomaganiu szkół w rozwoju  kompetencji kluczowych uczniów.

UWAGA!
Informujemy, że zamówienie zostało unieważnione. Powodem unieważnienia jest błąd rachunkowy w punktacji w kryterium „Doświadczenie”. Ogłoszenie zostało opublikowane ponownie. Nowy termin zgłoszenia upływa 14.12.2016 r.

Czytaj więcej...

21 listopada 2016

Zapraszamy pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych oraz trenerów do udziału w ogólnopolskich sieciach współpracy i samokształcenia. Celem spotkań jest przygotowanie pracowników systemu edukacji do wspomagania szkół i placówek oświatowych w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów.

UWAGA!
W niektórych sieciach są jeszcze wolne miejsca. W związku z tym nabór pozostawiamy otwarty do momentu zapełnienia się grup, nie dłużej jednak niż do 18 grudnia 2016 r.
Sieci nr 1, 7 uległy drobnym modyfikacjom. W sieci 12 nastąpiła zmiana tematu.

Czytaj więcej...

07 listopada 2016

Informujemy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) wydłużyło termin składania wniosków w ramach konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-005/16 do 31 stycznia 2017 r.

Czytaj więcej...