Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego- baner
07 grudnia 2016

Uprzejmie informujemy, że Instytucja Pośrednicząca (IP) wprowadziła zmiany do Regulaminu konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-004/16 Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego służących rozwijaniu kompetencji kluczowych oraz do załącznika nr 15, a także zaktualizowano załączniki nr 5, 6 i 12 część I oraz dodano załącznik nr 14 b.

W związku z koniecznością wprowadzenia zmian merytorycznych, jak również w związku z otrzymaniem z Instytucji Zarządzającej PO WER interpretacji dotyczącej kwestii dostępności i zasad wykorzystania zasobów edukacyjnych, IP podjęła decyzję o wydłużeniu terminu naboru wniosków do 27 grudnia br.

Informacja o naborze wniosków na stronie efs.men.gov.pl

17 listopada 2016
baner projektu

Informujemy, że na stronie Serwisu programu Wiedza Edukacja Rozwój trwa nabór wniosków do konkursu „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego służących rozwijaniu kompetencji kluczowych". Termin naboru wniosków: od 31 października 2016 r. do 5 grudnia 2016 r.

Czytaj więcej...

29 lipca 2016
baner z logo PO WER

Od 1 lipca 2016 roku w ORE realizowany jest kolejny projekt − Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego. Projekt przyczyni się do zwiększenie możliwości wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej w nauczaniu przedmiotowym, a jego końcowym efektem będzie udostępnienie na platformie www.epodreczniki.pl wysokiej jakości 3 380 e-materiałów dydaktycznych do 16 przedmiotów na wszystkich etapach edukacyjnych. Osoby zainteresowane zapraszamy do śledzenia strony internetowej ORE, gdzie dostępne będą wszystkie informacje związane z harmonogramem i realizacją projektu.