OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI

Logo ORE"
Godło Rzeczpospolitej Polskiej
Szkoła ćwiczeń- baner
17 lutego 2017

Informujemy, że zespół projektu „Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń” zmienił siedzibę z ulicy Polnej 46 a na Aleje Ujazdowskie 28. W zakładce kontakt znajdują się aktualne dane teleadresowe.

10 lutego 2017

Zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym w ramach projektu „Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń”, które odbędzie się 28 lutego 2017 w Warszawie. Podczas spotkania, oprócz opracowanej koncepcji szkoły ćwiczeń, zostaną zaprezentowane założenia organizacyjne pilotażu, który będzie prowadzony w roku szkolnym 2017/2018 w 11 szkołach w województwie mazowieckim. Ważnym punktem programu będzie również omówienie kryteriów wyboru szkoły na szkołę ćwiczeń oraz procedur zgłaszania szkoły do pilotażu.

Czytaj więcej...

31 stycznia 2017
Ogłaszamy konkurs na opracowanie koncepcji (opisu) 10 zestawów materiałów dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. Wybrana w konkursie koncepcja będzie podstawą do przygotowania materiałów metodycznych dla nauczycieli. Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie www.bip.ore.edu.pl. Serdecznie zapraszamy do udziału.
20 stycznia 2017
grafika

15 stycznia zakończyliśmy konsultacje społeczne, których celem było zebranie uwag do opracowanego modelu szkoły ćwiczeń.  Z przekazanych opinii wynika, że zaproponowana koncepcja szkoły ćwiczeń jako ważnego elementu łączącego system kształcenia oraz doskonalenia nauczycieli jest rozwiązaniem sprzyjającym podnoszeniu jakości pracy szkoły.

Czytaj więcej...

02 stycznia 2017

Ogłaszamy konkurs na  opracowanie koncepcji  (opisu) 10 zestawów materiałów dla nauczycieli języka angielskiego. Wybrana w konkursie koncepcja będzie podstawą do przygotowania materiałów metodycznych dla nauczycieli, które będę ich wspierać w rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych, z uwzględnieniem nauczania eksperymentalnego, kształtowania właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej), wykorzystania metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia w obszarze nauczania języków obcych. Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie www.bip.ore.edu.pl.