OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI

Logo ORE"
Godło Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Projektu Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego
16 maja 2017
Uczestnicy spotkania

W dniach 15 i 16 maja 2017 r. w Ośrodku Rozwoju Edukacji odbyły się spotkania dyrekcji ORE i przedstawicieli projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego” (etap 2. i 3.) z przedstawicielami departamentów ministerstw właściwych dla zawodów i z Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Czytaj więcej...

10 maja 2017

W związku ze zmianami w kształceniu zawodowym wynikającymi z wdrażanej reformy systemu edukacji, od 1 września 2017 r. obecna zasadnicza szkoła zawodowa staje się branżową szkołą I stopnia, w której powadzi się klasy dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej aż do czasu wygaszenia.

Czytaj więcej...

04 maja 2017

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje moderatorów branżowego zespołu partnerów społecznych do prac związanych z opracowaniem ścieżek rozwoju zawodowego. Postępowanie rekrutacyjne dotyczy realizacji projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego, Etap 1: Forum partnerów społecznych”. Rekrutacja trwa do 14 maja 2017 r. do godz. 23:59

Zasady naboru dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej ORE.

Czytaj więcej...

26 kwietnia 2017

Poszukujemy Autorów i Redaktorów merytorycznych do prac związanych ze zmodyfikowaniem i/lub uzupełnieniem o nowe zapisy dotychczas obowiązującej Podstawy Programowej Kształcenia w Zawodach. Prace opierać się będą na opracowanej przez zespół ekspertów metodologii modyfikacji PPKZ oraz rekomendacjach opracowanych przez Przedstawicieli Partnerów Społecznych. Postępowanie rekrutacyjne dotyczy realizacji projektu pn. „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego, Etap 2. Kwalifikacje i zawody odpowiadające potrzebom rynku pracy”. Ofertę należy złożyć do 8 maja 2017 r. do godz. 10.00.

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

26 kwietnia 2017

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje przedstawicieli partnerów społecznych reprezentatywnych dla zawodów wyodrębnionych w ramach wybranych grup zawodów do prac związanych z opracowaniem ścieżek rozwoju zawodowego. Postępowanie rekrutacyjne dotyczy realizacji projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 1: Forum partnerów społecznych”.

Czytaj więcej...