Baner Projektu Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego
9 sierpnia 2017

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje przedstawicieli partnerów społecznych reprezentatywnych dla zawodów wyodrębnionych w ramach wybranych grup zawodów do prac związanych z opracowaniem ścieżek rozwoju zawodowego. Postępowanie rekrutacyjne dotyczy realizacji projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego, Etap 1. Forum Partnerów Społecznych”.

Czytaj więcej...

7 sierpnia 2017

Zapraszamy do udziału w rekrutacji Autorów suplementów do świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i suplementów do dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Opracowanie dotyczyć będzie 18 grup zawodów: drogownictwo, elektronika, elektryka, fotografia, geodezja, hutnictwo i metalurgia, infrastruktura kolejowa, logistyka, mechanizacja rolnictwa, mechatronika, odlewnictwo, okrętownictwo, prace wykończeniowe, przemysł ceramiczny, spedycja, telekomunikacja, urządzenia sanitarne, weterynaria.

Czytaj więcej...

7 sierpnia 2017

Poszukujemy Autorów suplementów do kwalifikacji i dyplomów w ramach czterech grup zawodów: włókiennictwo, informatyka, prace budowlane, diagnostyka i mechanika pojazdowa. Warunki udziału w przetargu nieograniczonym znajdą Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej ORE. Na oferty czekamy do 22 sierpnia. Postępowanie dotyczy projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego, Etap 1: Forum partnerów społecznych”.

27 lipca 2017

Podczas spotkania, które odbyło się 24 lipca 2017 r. w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie, omówiono stan prac nad modyfikacją podstawy programowej kształcenia w 148 zawodach. Modyfikacja realizowana jest w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym PO WER „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego”.

Czytaj więcej...

21 lipca 2017

Zapraszamy do udziału w rekrutacji Autorów i Redaktorów modyfikacji podstaw programowych kształcenia w zawodach (PPKZ)  w ramach następujących grup zawodów:

  • optyka
  • żegluga śródlądowa i morska
  • przetwórstwo tworzyw sztucznych
  • przemysł szklarski

Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 2: Kwalifikacje i zawody odpowiadające potrzebom rynku pracy”. Szczegóły ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Rozwoju Edukacji.
Termin składania ofert: 27.07.2017, godz. 9:30. Zapraszamy!