OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI

Logo ORE"
Godło Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Projektu Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego
25 maja 2017

Trwa rekrutacja na recenzentów do opracowania recenzji zmodyfikowanych podstaw programowych kształcenia w zawodach (PPKZ), wyodrębnionych w ramach 30 grup zawodowych do 44 zawodów.

Czytaj więcej...

24 maja 2017

Rekrutacja uzupełniająca dotyczy autorów i redaktorów merytorycznych modyfikacji podstaw programowych kształcenia w zawodach (PPKZ) do prac związanych z opracowaniem zmodyfikowanych PPKZ w ramach 12 grup zawodowych.

Czytaj więcej...

16 maja 2017
Uczestnicy spotkania

W dniach 15 i 16 maja 2017 r. w Ośrodku Rozwoju Edukacji odbyły się spotkania dyrekcji ORE i przedstawicieli projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego” (etap 2. i 3.) z przedstawicielami departamentów ministerstw właściwych dla zawodów i z Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Czytaj więcej...

10 maja 2017

W związku ze zmianami w kształceniu zawodowym wynikającymi z wdrażanej reformy systemu edukacji, od 1 września 2017 r. obecna zasadnicza szkoła zawodowa staje się branżową szkołą I stopnia, w której powadzi się klasy dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej aż do czasu wygaszenia.

Czytaj więcej...

04 maja 2017

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje moderatorów branżowego zespołu partnerów społecznych do prac związanych z opracowaniem ścieżek rozwoju zawodowego. Postępowanie rekrutacyjne dotyczy realizacji projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego, Etap 1: Forum partnerów społecznych”. Rekrutacja trwa do 14 maja 2017 r. do godz. 23:59

Zasady naboru dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej ORE.

Czytaj więcej...