O??RODEK ROZWOJU EDUKACJI

Logo ORE"
Godło Rzeczpospolitej Polskiej

Baner Projektu Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego
21 lipca 2017

Zapraszamy do udziału w rekrutacji Autorów i Redaktorów modyfikacji podstaw programowych kształcenia w zawodach (PPKZ)  w ramach następujących grup zawodów:

  • optyka
  • żegluga śródlądowa i morska
  • przetwórstwo tworzyw sztucznych
  • przemysł szklarski

Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 2: Kwalifikacje i zawody odpowiadające potrzebom rynku pracy”. Szczegóły ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Rozwoju Edukacji.
Termin składania ofert: 27.07.2017, godz. 9:30. Zapraszamy!

20 lipca 2017

W weekend 15–16 lipca 2017 r. odbyło się trzecie spotkanie w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy”. Podczas spotkania autorzy pracowali nad przygotowaniem projektu podstawy programowej kształcenia w zawodach (PPKZ) uwzględniającej opinie partnerów społecznych.

Czytaj więcej

 

11 lipca 2017

W weekend 1–2 lipca 2017 r.w Warszawie w Hotelu LORD odbyło się pierwsze spotkanie kolejnej grupy autorów modyfikacji podstawy programowej kształcenia w zawodach (PPKZ) w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku”. W spotkaniu uczestniczyło 40 autorów dla 13 zawodów.

Czytaj więcej...

03 lipca 2017

Zapraszamy do udziału w rekrutacji recenzentów do opracowania recenzji zmodyfikowanych podstaw programowych kształcenia (PPKZ) w zawodach w ramach 6 grup zawodów: 

Czytaj więcej...

03 lipca 2017

W weekend 24 i 25 czerwca 2017 r. odbyło się kolejne spotkanie autorów modyfikacji podstawy programowej kształcenia w zawodach (PPKZ) w ramach projektu PO WER „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3: Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy”. Autorzy pracowali nad uszczegółowieniem efektów kształcenia do każdej kwalifikacji w zawodzie, a następnie określali warunki realizacji podstawy oraz oszacowali minimalną liczbę godzin na ich realizację. Spotkania, w których wzięło udział łącznie 176 uczestników, odbywały się w dwóch hotelach. Rozpoczęły się od podsumowania pracy autorów. Następnie przedstawiciel Instytutu Badań Edukacyjnych omówił Polską Ramę Kwalifikacji (PRK) jako jedno z ważniejszych narzędzi zintegrowanego systemu kwalifikacji.

Czytaj więcej...