OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI

Logo ORE"
Godło Rzeczpospolitej Polskiej
A A A
Diagnoza psychologiczn-pedagogiczna- - baner
09 stycznia 2017

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje działania kierowane do systemu poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego. Jednym z zadań podejmowanych w projekcie pozakonkursowym realizowanym przez ORE „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej”, jest wypracowanie standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Czytaj więcej...

09 grudnia 2016

W dniu dzisiejszym zakończyliśmy pierwszy etap konsultacji społecznych. Serdecznie dziękujemy za wszystkie przesłane do nas uwagi i komentarze.

Pierwsze wnioski wynikające z tego etapu konsultacji społecznych przedstawimy Państwu podczas najbliższego spotkania informacyjno-konsultacyjnego organizowanego w dniach 13-14 grudnia 2016 r. Osoby zainteresowane udziałem w ww. spotkaniu serdecznie zapraszamy do zarejestrowania się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie szkolenia.ore.edu.pl

Czytaj więcej...

05 grudnia 2016
baner projektowy

Pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjalistów i ekspertów związanych z pomocą psychologiczno-pedagogiczną i oświatą w szczególności z placówek doskonalenia nauczycieli, kuratoriów oświaty, szkół i placówek zapraszamy do udziału w kolejnym spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym organizowanym w ramach projektu pozakonkursowego Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej

Czytaj więcej...

30 listopada 2016
baner projektowy

Materiał [1] prezentujący wypracowane w ramach projektu pozakonkursowego Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej standardy funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych wraz z opisami dotyczącymi proponowanych kierunków zmian w systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, przekazujemy na ręce pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych. Materiał stanowi podsumowanie prac prowadzonych przez ekspertów w zakresie dotyczącym standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Czytaj więcej...

17 listopada 2016
Uczestnicy spotkania

Czy potrzebny jest nowy podział zadań między poradnią a szkołą w procesie diagnozy i wsparcia ucznia? W jakich obszarach istnieje zapotrzebowanie pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych na nowe narzędzia diagnostyczne? W jaki sposób skuteczniej wdrażać założenia diagnozy funkcjonalnej w środowisku uczniów i uczennic polskich szkół? Poszukiwanie odpowiedzi na te i inne pytania z obszaru funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych było przedmiotem spotkań informacyjno-konsultacyjnych prowadzonych w ramach projektu pozakonkursowego Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej.

Czytaj więcej...