OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI

Logo ORE"
Godło Rzeczpospolitej Polskiej
A A A
baner Projekty Konkursowe
18 maja 2016

Informujemy, że zmienił się adres siedziby Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (IP2). Aktualna siedziba mieści się w budynku ORE, przy ul. Polnej 46 a w Warszawie. Szczegółowe informacje kontaktowe do IP2 podane są w zakładce kontakt.

20 kwietnia 2015

W związku ze zbliżającym się końcem okresu programowania 2007-2013 i koniecznością końcowego rozliczania projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca II stopnia (IP2) dla Priorytetu III POKL przekazuje następujące zalecenia:

Czytaj więcejo: Wskazówki IP2 na zakończenie okresu programowania

02 kwietnia 2015

Krajowa Instytucja Wspomagająca – Centrum Projektów Europejskich zaprasza Państwa do wzięcia udziału w III edycji konkursu przeznaczonego dla realizatorów projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Czytaj więcejo: III edycja Konkursu „Regaty Rozwoju: Liderzy Innowacji i Współpracy Ponadnarodowej POKL 2007-2013”

16 marca 2015
W związku z zaleceniami audytowymi Komisji Europejskiej dotyczącymi postępowań o udzielenie zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), które są powszechnie udzielane w projektach realizowanych w ramach PO KL, Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III PO KL pragnie zwrócić uwagę Beneficjentów na kwestie prawidłowości udzielania w ramach projektów zamówień publicznych na usługi niepriorytetowe wykazane w załączniku II B do dyrektywy 200418/WE.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Nowości wydawnicze ORE

Pobierz z Biblioteki Cyfrowej ORE