OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI

Logo ORE"
Godło Rzeczpospolitej Polskiej
baner Projekty Konkursowe
18 maja 2016

Informujemy, że zmienił się adres siedziby Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (IP2). Aktualna siedziba mieści się w budynku ORE, przy ul. Polnej 46 a w Warszawie. Szczegółowe informacje kontaktowe do IP2 podane są w zakładce kontakt.

20 kwietnia 2015

W związku ze zbliżającym się końcem okresu programowania 2007-2013 i koniecznością końcowego rozliczania projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca II stopnia (IP2) dla Priorytetu III POKL przekazuje następujące zalecenia:

Czytaj więcejo: Wskazówki IP2 na zakończenie okresu programowania

02 kwietnia 2015

Krajowa Instytucja Wspomagająca – Centrum Projektów Europejskich zaprasza Państwa do wzięcia udziału w III edycji konkursu przeznaczonego dla realizatorów projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Czytaj więcejo: III edycja Konkursu „Regaty Rozwoju: Liderzy Innowacji i Współpracy Ponadnarodowej POKL 2007-2013”

16 marca 2015
W związku z zaleceniami audytowymi Komisji Europejskiej dotyczącymi postępowań o udzielenie zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), które są powszechnie udzielane w projektach realizowanych w ramach PO KL, Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III PO KL pragnie zwrócić uwagę Beneficjentów na kwestie prawidłowości udzielania w ramach projektów zamówień publicznych na usługi niepriorytetowe wykazane w załączniku II B do dyrektywy 200418/WE.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Nowości wydawnicze ORE

Pobierz z Biblioteki Cyfrowej ORE