baner Wychowanie i profilaktyka

 

 
Zasady i procedury udzielania rekomendacji
 1. Rekomendacja jest udzielana łącznie przez wszystkie instytucje odpowiedzialne za wdrażanie systemu rekomendacji: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
   
 2. O uzyskanie rekomendacji może się ubiegać podmiot odpowiedzialny za program profilaktyczny/ promocji zdrowia psychicznego.
   
 3. Podmiot ubiegający się o rekomendację przesyła opis programu wraz z wymaganymi załącznikami do zespołu ds. rekomendacji na adres:
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii 
02-776 Warszawa 
ul. Dereniowa 52/54
oraz w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 1. Opis programu powinien być sporządzony na obowiązującym druku  „Kwestionariusza aplikacyjnego”.

 2. Program jest oceniany przez Zespół do spraw rekomendacji i oceny programów, w skład którego wchodzą przedstawiciele Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
   
 3. Zespół ds. rekomendacji dokonuje wstępnej oceny wniosku pod względem spełnienia  kryteriów formalnych (kompletność, zakres merytoryczny).
   
 4. Wniosek spełniający kryteria formalne zostaje poddany dalszej ocenie merytorycznej pod względem zgodności programu ze standardami jakości programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego.
 1. Spełnienie poszczególnych kryteriów jakości programu jest punktowane. Ocena jest dokonywana na „Arkuszu oceny programu”.

 2. W zależności od liczby uzyskanych punktów program może uzyskać rekomendację na jednym z trzech poziomów rekomendacji:

  – program obiecujący – uzyskanie min. 50 punktów
  – dobra praktyka – uzyskanie min. 65 punktów
  – program modelowy – uzyskanie min. 80 punktów

  Spełnienie przez program wszystkich kryteriów jest równoznaczne z uzyskaniem 100 punktów (ocena maksymalna).
   
 3. Ocena programu w przypadku I poziomu rekomendacji (program obiecujący) jest dokonywana przez zespół ds. rekomendacji.
   
 4. W przypadku rekomendacji na poziom II (dobra praktyka) i III (program modelowy) wymagana jest dodatkowa ocena programu przez dwóch zewnętrznych recenzentów.
   
 5. Rekomendacja jest przyznawana na okres 5 lat, rok przed upływem terminu ważności rekomendacji, podmiot odpowiedzialny za program, otrzyma pismo z prośbą o aktualizację danych o programie.
 1. Informacje o programach, które uzyskają rekomendacje, zostaną umieszczone w elektronicznym banku programów rekomendowanych.
Załączniki dostępne są w
 
 
Zaktualizowano: 14 maja 2015