baner Wychowanie i profilaktyka

 

 
System rekomendowania programów ma na celu:
  • Podniesienie jakości programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego.
  • Szersze upowszechnienie sprawdzonych praktyk/programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego.
  • Popularyzacje wiedzy na temat skutecznych strategii profilaktyki oraz metod konstruowania programów. 
Przedmiot rekomendacji
 
W ramach systemu rekomendacji dokonywana jest ocena programów promocji zdrowia psychicznego, profilaktyki uzależnień (profilaktyka narkomanii, profilaktyka problemów alkoholowych) oraz programów profilaktyki innych zachowań problemowych (ryzykownych) dzieci i młodzieży.
 
/Oprac. Dorota Macander/
Zaktualizowano: 27 marca 2014