baner Wychowanie i profilaktyka

 

 

Programy promocji zdrowia psychicznego
Nazwa programuOpis programu
Program dla dzieci w wieku 5-9 lat, ukierunkowany na wzmacnianie umiejętności osobistych i społecznych Rekomendowany na I poziom – program obiecujący. 
Program ukierunkowany na rozwijanie umiejętności osobistych i społecznych dzieci w wieku 7-9 lat oraz poprawę ich psychospołecznego funkcjonowania.
Rekomendowany na I poziom – program obiecujący.

Spójrz Inaczej dla klas 1-3

Program dla dzieci w wieku 7-10 lat, ukierunkowany na zapobieganie uzależnieniom i innym destrukcyjnym zachowaniom oraz nieprawidłowej adaptacji społecznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym poprzez wspieranie prawidłowego rozwoju i rozwijanie umiejętności psychospołecznych kluczowych dla tego okresu rozwojowego.
Czytaj więcej...

Spójrz Inaczej dla klas 4-6

Program dla dzieci w wieku 10-13 lat, ukierunkowany na zapobieganie zachowaniom ryzykownym i destrukcyjnym w klasie szkolnej oraz problemom zdrowia psychicznego
Czytaj więcej…
Zaktualizowano: 24 sierpnia 2016