baner Wychowanie i profilaktyka

 

Programy profilaktyki selektywnej
Nazwa programuOpis programu
Program adresowany do młodzieży w wieku 13-19 lat zagrożonej narkomanią i wykluczeniem społecznym. Rekomendowany w EDDRA i Systemie Rekomendacji
- na I poziom (program obiecujący).
Program profilaktyki narkomanii, skierowany do uczniów. Realizowany w formie krótkiej interwencji podejmowanej przez nauczyciela i/lub pedagoga szkolnego. Rekomendowany w EDDRA i Systemie Rekomendacji - na I poziom (program obiecujący).
Program profilaktyki środowiskowej adresowany do osób w wieku 10-18 lat, realizowany w województwie lubelskim. Rekomendowany w EDDRA i Systemie Rekomendacji - na I poziom (program obiecujący).
Program wczesnej interwencji adresowany do osób w wieku 15-21 lat używających narkotyków lub alkoholu w sposób okazjonalny. Program rekomendowany w EDDRA i Systemie Rekomendacji - na I poziom (program obiecujący).
Program adresowany do dzieci nieśmiałych w wieku 10-11 lat, wspomagający ich rozwój psychospołeczny, realizowany w formie 15 - dwugodzinnych zajęć warsztatowych w klasie szkolnej. Rekomendowany na I poziom - program obiecujący.
Program przeznaczony dla dzieci w wieku 10-11 lat, realizowany w czasie 32 zajęć warsztatowych. Program ma na celu zmianę statusu społecznego dzieci nielubianych poprzez rozwijanie ich zdolności decentracji poznawczej i samokontroli emocjonalnej oraz wzmacnianie ich poczucia własnej wartości. Rekomendowany na II poziom – „Dobra praktyka”.
Program adresowany do rodzin, ukierunkowany na ograniczenie używania środków psychoaktywnych oraz zapobieganie innym zachowaniom problemowym młodzieży w wieku 10 – 14 lat. Rekomendowany na II poziom – program "Dobra praktyka".
Program adresowany jest do uczniów wszystkich poziomów edukacyjnych, którzy mają narastające problemy z zachowaniem się w szkole. Ukierunkowany jest na ograniczenie liczby i częstości występowania niewłaściwych zachowań wybranych uczniów w szkole oraz powstrzymanie u tych uczniów procesu utrwalania się i rozwoju zachowań problemowych.
Czytaj więcej...

 

Zaktualizowano: 24 sierpnia 2016