baner Wychowanie i profilaktyka

 

„UNPLUGGED” jest programem profilaktyki uniwersalnej adresowanym do uczniów w wieku 12-14 lat, opartym na modelu wszechstronnego wpływu społecznego.
 
Program powstał w ramach międzynarodowego projektu EU-DrugAbusePrevention, finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Autorami programu jest grupa ekspertów z siedmiu krajów UE. W latach 2004-2010 program został wdrożony m.in. w: Belgii, Włoszech, Niemczech, Hiszpanii, Grecji, Austrii, Szwecji, Rumunii, Słowenii, Czechach oraz Libanie. Koordynatorem projektu jest Uniwersytet w Ghent (Belgia).
 
Cel programu:
 • ograniczanie inicjacji używania substancji psychoaktywnych (alkohol, tytoń, narkotyki)
 • ograniczenie rozwoju intensywności używania, tj. przejścia od fazy używania eksperymentalnego do fazy używania problemowego
Realizacja programu:
 • Program składa się z 12 lekcji, które koncentrują się na umiejętnościach życiowych, przekonaniach normatywnych i wiedzy o substancjach psychoaktywnych.
 • Realizatorami programu są nauczyciele, którzy przechodzą 3 dniowe szkolenie przygotowujące do zajęć z uczniami.
 • W programie przewidziane są także trzy 2-3 godzinne spotkania warsztatowe dla rodziców uczniów uczestniczących w programie.
Tematyka zajęć dla uczniów dotyczy szczególnie istotnych w okresie adolescencji problemów takich, jak:
 • konformizm, przejawy nacisku grupowego i sposoby radzenia sobie z nim,
 • wiedza o czynnikach ryzyka i czynnikach chroniących przed piciem alkoholu, zróżnicowaniu podatności na alkohol w zależności od płci,
 • przekonania normatywne na temat rozpowszechnienia zjawiska używania substancji psychoaktywnych wśród młodych ludzi,
 • wiedza o przyczynach i następstwach palenia papierosów,
 • umiejętność komunikowania swoich emocji,
 • umiejętność asertywnej obrony swoich racji,
 • inne umiejętności interpersonalne i intrapersonalne, których niedostateczne opanowanie może skłaniać do używania substancji psychoaktywnych w sytuacjach towarzyskich,
 • wiedza o narkotykach,
 • umiejętność radzenia sobie z problemami, formułowania celów i podejmowania decyzji.
Metody realizacji zajęć:
 • prezentacje, praca w grupach, zarządzanie kontraktem, zadanie domowe, scenka sytuacyjna, dyskusja plenarna, gra, informacje zwrotne.
Wyposażenie programu:
 • podręcznik dla nauczyciela zawierający scenariusze 12 lekcji do realizacji w klasie
 • scenariusze 3 spotkań z rodzicami
 • zeszyt ćwiczeń dla ucznia

Więcej informacji o programie można znaleźć w artykule Program przeciwdziałania przyjmowaniu substancji uzależniających przez uczniów „Unplugged”

Trenerki Ośrodka Rozwoju Edukacji uprawnione do szkolenia trenerów oraz realizatorów programu:

 • Dorota Macander
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  tel.: 22 570 83 28
 • Elżbieta Stawecka
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  tel.: 22 570 83 28

Program upowszechniany jest w Polsce przez:

Informacje na temat realizacji programu w Europie  można znaleźć na stronie EU-DAP (EuropeanDrugAddictionPrevention Trial).
Zaktualizowano: 14 lutego 2017